Kennisbank

Als arbeidskundig expertisecentrum is het op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen enorm belangrijk.

We willen die kennis graag gebruiken om u en uw organisatie te helpen. Om die reden delen wij onze kennis en ervaring.

Kennisbank

Hoe blijft de RI&E actueel?

4W5A07361

Het is belangrijk om de RI&E up-to-date te houden. Veilige arbeidsomstandigheden voor medewerkers blijven gewaarborgd met de Risico-Inventarisatie & -Evaluatie. Het voorkomt boetes en bevordert een veilige en gezonde werkomgeving. De Arbowet verplicht alle werkgevers met personeel een RI&E te laten uitvoeren. Hoe hou je een RI&E up-to-date en op welke momenten controleer je deze?

Een RI&E is niet statisch maar beweegt mee met de veranderingen in de organisatie. Je stelt het document niet maar 1 keer op om er vervolgens niet meer naar te kijken. Zo worden er maatregelen genomen om bottlenecks in toom te houden, nieuwe maatregelen kunnen worden toegevoegd en zaken kunnen worden afgevinkt.

Bij veranderingen die impact kunnen hebben op arbeidsgerelateerde risico’s is het belangrijk om de RI&E nog eens na te lopen. Er zijn allerlei momenten waar de RI&E gecontroleerd kan worden: Een verbouwing of verhuizing, organisatiewijzigingen, wijzigingen in werkprocessen, nieuwe apparatuur of wetswijzigingen. Bij wijzigingen in werkprocessen wordt bijvoorbeeld een nieuwe productielijn toegevoegd waardoor ook andere risico’s ontstaan. Dan is het belangrijk de RI&E aan te vullen. 

Als de RI&E op natuurlijke momenten wordt gecontroleerd en dient als verbeter instrument wordt er toegewerkt naar een veiligere en gezondere werkomgeving. Meer weten over het opstellen en uitvoeren van een RI&E? Bij ADXpert helpen onze experts u graag verder.