Kennisbank

Als arbeidskundig expertisecentrum is het op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen enorm belangrijk.

We willen die kennis graag gebruiken om u en uw organisatie te helpen. Om die reden delen wij onze kennis en ervaring.

Kennisbank

FML of IZP, wat betekenen deze afkortingen?

Als er sprake is van langdurig verzuim worden werknemer en werkgever geconfronteerd met typische termen en afkortingen. Twee van deze typische termen zijn FML en IZP. 

In de context van langdurig verzuim zijn FML (Functionele Mogelijkheden Lijst) en IZP (Inzetbaarheidsprofiel) veelgebruikte termen. Laten we eens dieper ingaan op wat deze afkortingen precies betekenen en wanneer ze van toepassing zijn. 

FML betekent ‘functionele mogelijkheden lijst’ en IZP ‘inzetbaarheidsprofiel’. Het zijn twee formulieren. De bedrijfsarts kan kiezen welk formulier hij of zij gebruikt als hij of zij aan het einde van het eerste ziektejaar een overzicht moet maken mogelijkheden en beperkingen van de zieke werknemer.

Het meest gebruikte formulier is de functionele mogelijkhedenlijst, ofwel de FML. Dit instrument is door het UWV gebouwd om theoretische schattingen van het inkomensverlies van langdurige zieke medewerkers te maken. In het systeem, CBBS, van het UWV staan duizenden functies met bijbehorend loon. Omdat de FML gebruikt wordt in dit computersysteem moet het heel precies ingevuld worden. Elke beperking van de belastbaarheid is nauwkeurig gedefinieerd. Het gaat eigenlijk om afwijkingen in lichte of sterkere mate van de ‘normaalwaarde’ van de gezonde medewerker. Er is een onderverdeling in rubrieken zoals sociaal functioneren, dynamische handelingen en werktijden. Over elk item is al veel gediscussieerd en geprocedeerd. Het is natuurlijk geen exacte wetenschap. Het verwerken van energetische klachten is bijvoorbeeld in dit model lastig vast te leggen. Al met al is het wel het meest geaccepteerde instrument.

Een ander formulier is het inzetbaarheidsprofiel, het IZP. Het is ontstaan vanuit onvrede van bedrijfsartsen en arbodiensten over de starre FML. Het voordeel van het IZP is dat er ruimte is voor nuances en toelichtingen. De basis en het doel van dit instrument is echter gelijk aan die van de FML. De IZP wordt door een flink aantal bedrijfsartsen gebruikt. Het leidt tot minder discussie met zieke werknemers en Arbo-medewerkers. Het nadeel is dat het IZP bij de WIA-beoordeling door het UWV toch als een FML beoordeeld wordt. Verzekeringsartsen van het UWV gebruiken de FML.

Tot slot: de bedrijfsartsen zijn niet verplicht om één van deze formulieren te gebruiken. De vorm waarin ze de beperkingen en mogelijkheden van de arbeidsongeschikte werknemer verwoorden is in principe vrij.