Kennisbank

Als arbeidskundig expertisecentrum is het op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen enorm belangrijk.

We willen die kennis graag gebruiken om u en uw organisatie te helpen. Om die reden delen wij onze kennis en ervaring.

Kennisbank

Een goed tweede spoor traject is meer dan een plaatsing

Een goed tweede spoortraject is meer dan enkel de plaatsing. Regelmatig wordt door werkgevers gevraagd wat het plaatsingspercentage van tweede spoortrajecten is. In het laatste kwartaal van 2022 was dit een percentage van 21%, een fantastisch cijfer. Maar is daarmee alles gezegd?

Eigenlijk niet. Een traject zonder plaatsingsresultaat kan namelijk ook als positief worden ervaren. In ditzelfde kwartaal ging namelijk 26% van de coachees terug in het eigen werk. Ook dat kan een succesvol traject zijn, maar dit ligt niet besloten in het plaatsingspercentage. Omdat een plaatsing in eigen werk fijn is voor zowel werkgever als werknemer, is dit ook een mooi resultaat.

De volgende situatie illustreert hoe zonder een plaatsing toch een traject als succesvol kan worden ervaren. Een werknemer werd voor de WIA gekeurd en er was geen sprake van een plaatsing naar ander passend werk buiten de organisatie. Er was veel aan de hand met deze werknemer: zij had forse beperkingen en de kans dat ander passend werk werd gevonden was erg klein. Dan is het belangrijk om te bedenken welke stappen gezet moeten worden in een tweede spoortraject. 

Tevredenheid bij werknemer en werkgever

De werkgever was heel tevreden dat de werknemer geactiveerd was en stapjes zette in het zoeken naar werk. De werknemer was positief dat zij veel over zichzelf had geleerd tijdens het traject. Tijdens de begeleiding en in de evaluatiekwam duidelijk naar voren dat alle partijen tevreden waren over het traject. De werkgever gaf de begeleiding zelfs een beoordeling van 10/10. Toch was er geen sprake van een plaatsing.

Ook in de volgende situatie komt dat weer duidelijk naar voren. Desbetreffende werknemer kreeg uiteindelijk een IVA-uitkering en was zo beperkt dat zij eigenlijk niet meer aan de slag kon. Daar dient een coach rekening mee te houden: hoe zorg je voor een goed traject als je weinig mogelijkheden hebt? De werknemer zei daarover: ‘Ik voelde me heel gesteund. Ik was zo blij met alle steun eromheen en dat de coach uitlegde hoe het allemaal werkte en wat ik kon verwachten.’ Er werd gezocht naar mogelijkheden, waarbij er zelfs passend werk is gevonden en er naast de IVA ook sprake was van een plaatsing! 

Coach aan het woord

Corinne Jansen van Roosendaal, coach bij ADXpert, geeft aan: ‘Ik word er zelf heel blij van als een werknemer zich gesteund en geholpen voelt als er toch weinig mogelijkheden zijn voor ander werk. Soms is dit alleen al in de vorm dat iemand weer wat actiever en energieker wordt en er bijvoorbeeld voor kiest om vrijwilligerswerk te doen.’ Zij benadrukt daarnaast dat het belangrijk is om als coach de Wet verbetering poortwachter aan te houden en rekening houden met wat er moet gebeuren om door een RIV-beoordeling te komen. Daarom is er altijd sprake van een traject op maat. Corinne: ‘Vooraf kun je dus niet zeggen: dit is ons plaatsingsresultaat en dit zal de uitkomst van een traject zijn. We hebben een groot netwerk om plaatsingen te benutten, maar ook een krappe arbeidsmarkt is relevant. Daarnaast is de juiste bemiddeling bij een plaatsing een sleutel tot een succesvolle plaatsing. En daar zetten wij ons als coach graag voor in!’

Kortom: een goed tweede spoortraject is meer dan alleen een plaatsing in ander werk!