Kennisbank

Als arbeidskundig expertisecentrum is het op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen enorm belangrijk.

We willen die kennis graag gebruiken om u en uw organisatie te helpen. Om die reden delen wij onze kennis en ervaring.

Kennisbank

De werkhervattingskas (Whk)

4w5a9201_1_20200406_091143

Iedere ondernemer ontvangt in de maand december een beschikking of een mededeling van de Belastingdienst met betrekking tot de Werkhervattingskas (Whk). De Whk gaat over premie die u moet betalen voor voor Ziektewet- of WGA-uitkeringen voor zieke ex-medewerkers.

De komende weken kunt u hem weer verwachten of mogelijk heeft u hem al ontvangen. Een blauwe envelop met de gedifferentieerde premieaanslag Whk 2021. Maar hoezeer het ook een beschikking van de Belastingdienst is, de premieaanslag is volledig gebaseerd op gegevens van het UWV. Die heeft zijn gegevens alleen niet altijd op orde, en aan uitstroom komt het UWV ook niet echt toe. 

Het is daarom zaak om hele alert te zijn. Het controleren van uw Whk-beschikking is altijd nodig. In bijna de helft van de afgegeven beschikkingen zitten fouten. Een werkgever is bijvoorbeeld niet ingedeeld in de juiste sector of wordt doorbelast voor een zieke werknemer, die helemaal nooit bij u in dienst is geweest. Het kan ook zo zijn dat een werknemer dubbel wordt meegeteld.

Een recent voorbeeld uit onze praktijk betreft een werkneemster die met zwangerschapsgerelateerde klachten langdurig uitvalt en uiteindelijk een WIA-uitkering ontvangt. Deze uitkeringslasten werden ten onrechte aan de ex-werkgever doorbelast. Dankzij het feit dat we snel actie ondernamen werd de fout hersteld. 

Tien jaar doorbelast

Stel, u heeft twee langdurig zieke werknemers in dienst. U bent verplicht om voor hen twee jaar lang het loon door te betalen. Als het einde van die twee jaar in zicht is, helpt u de twee werknemers bij de aanvraag van hun WIA-uitkering bij het UWV. De WIA-uitkering wordt toegekend en de werknemers gaan uit dienst. U denkt financieel niet meer voor deze werknemers verantwoordelijk te zijn, maar het tegendeel is waar!

Bij de aanvraag voor de WIA-uitkering van uw twee werknemers heeft het UWV beoordeeld in welke mate uw werknemers arbeidsongeschikt zijn. De ene werknemer valt in de categorie ‘gedeeltelijk arbeidsongeschikt’ (35% - 80%) en de andere werknemer valt in de categorie ‘volledig maar niet duurzaam arbeidsongeschikt’ (80% - 100%). Dat betekent dat de uitkeringslasten van deze twee werknemers tien jaar lang aan u worden doorbelast door middel van de premie Werkhervattingskas.

Te veel betaald

Een bedrijf of organisatie wordt onder andere ingedeeld op basis van de totale loonsom en de sector waartoe u behoort. Er wordt een percentage vastgesteld en op basis daarvan betaalt u premie Werkhervattingskas.

Na ontvangst van de beschikking heeft u zes weken de tijd om bezwaar te maken bij de Belastingdienst. U moet dus snel handelen. Maar na die zes weken is het ook nog de moeite waard om uw Whk-beschikkingen te laten checken. Het is namelijk mogelijk om een bezwaarprocedure te starten bij het UWV tegen de beschikkingen van de afgelopen vijf boekjaren.

U bent bijvoorbeeld van mening dat een van de twee zieke werknemers uit het voorbeeld wel degelijk duurzaam arbeidsongeschikt is en dus niet thuishoort in de categorie ‘volledig maar niet duurzaam arbeidsongeschikt’ (80% - 100%). Als uit een herbeoordeling blijkt dat uw werknemer inderdaad duurzaam arbeidsongeschikt is, komt hij in aanmerking voor een IVA-uitkering. Deze uitkeringslasten worden niet aan u doorbelast maar worden door de maatschappij gedragen.

Het is een complexe materie met veel regels en uitzonderingen, maar tegelijk is het de moeite waard. Hier valt geld te halen en te besparen. ADXpert is partner van werkgevers bij het controleren en corrigeren van de Whk.

ADXpert kijkt uw Whk-beschikking graag voor u na en controleert of deze wel in alle gevallen rechtmatig is. Is dat niet het geval dan resulteert dat in forse nabetalingen in uw voordeel. Ook afgelopen jaar, 2020, was een nabetaling van meer dan een ton bepaald geen uitzondering. Goed dus om de Whk-beschikking door ons eens goed tegen het licht te laten houden.

Benieuwd naar wat de controle van uw Whk-beschikking voor u oplevert? Neem dan gerust contact op, want onze experts staan altijd voor u klaar.