Kennisbank

Als arbeidskundig expertisecentrum is het op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen enorm belangrijk.

We willen die kennis graag gebruiken om u en uw organisatie te helpen. Om die reden delen wij onze kennis en ervaring.

Kennisbank

De meerwaarde van het driegesprek bij tweede-spoortrajecten

4w5a6113-min_1_20201224_142146

Bij ADXpert hebben wij de gewoonte om bij een tweede spoortraject een gesprek in te plannen met werkgever, werknemer en coach. Dat doen wij aan het begin van het traject, tijdens de intakefase. Het driegesprek is geen verplicht onderdeel van een tweede spoortraject. Toch kiezen wij hier wel voor, waarbij meestal vanuit de werkgever de leidinggevende of verzuimcoördinator aanwezig is. Deze gesprekken kunnen plaatsvinden bij ons op kantoor, online of soms op locatie bij de werkgever. Waarom doen wij dit eigenlijk? En wat vinden de betrokkenen daarvan?

Het doel van het driegesprek is het trajectplan bespreken en daarin de wederzijdse verwachtingen naar elkaar uitspreken. Maar ook: de verbinding met elkaar aangaan, zodat we elkaar kennen en tijdens het traject elkaar makkelijk kunnen vinden. Wij vinden het belangrijk om de lijntjes kort te houden.

Werknemers zien er van tevoren weleens tegenop, merken we. Maar achteraf horen we eigenlijk altijd terug dat het meeviel. Het is als coachee prettig om met een derde erbij met je werkgever in gesprek te gaan over hoe je in dit traject staat. En om samen afspraken te maken over het traject. 

Inhoud driegesprek

Tijdens het driegesprek komen allerlei praktische zaken aan bod. Denk hierbij aan iets als het opbouwschema, wat dit betekent voor de tijdsinvestering die voor het tweede spoortraject nodig is en hoe groot de kans is dat de medewerker in het eigen werk kan terugkeren. We vragen of er een opleidingsbudget is voor een eventuele omscholing en of de werkgever een netwerk heeft waar gebruik van gemaakt kan worden. Ook bespreken we hoe de werkgever erin staat als hun medewerker kans heeft op een werkervaringsplaats of detachering. Tot slot spreken we af hoe we elkaar op de hoogte houden.

Soms is er een eerste spoor coach betrokken en is het belangrijk om goede afspraken te maken zodat de werknemer niet overvraagd wordt. “Je doet deels hetzelfde,” aldus verzuimcoach, “en het is goed om met elkaar af te stemmen wie wat doet en in welke volgorde zodat er een goede overdracht is en de kandidaat er baat bij heeft.”

Betrokken werkgever

Van werkgevers krijgen wij over het algemeen positieve reacties. Zij vinden het prettig om een gezicht bij de coach te hebben. Maar ook om zich meer betrokken te voelen bij het re-integratieproces. Een van de werkgevers verwoordde het heel mooi: “Ik werd als teamleider aan het begin van het traject meegenomen en dat heb ik als heel prettig ervaren. Het heeft mij ook handvatten gegeven omdat mijn medewerker aangaf waar zij mee zat en daar kon ik op voortborduren. Je gaat zo makkelijker in gesprek met de medewerker waardoor je het gevoel krijgt dat je op het juiste spoor zit.

Het driegesprek draagt bij aan de effectiviteit van tweede spoortrajecten. Door de nauwe  betrokkenheid van werkgever, werknemer en de coach in het beginstadium van het traject, ontstaat er niet alleen helderheid over het trajectplan en wederzijdse verwachtingen, maar wordt tevens een betekenisvolle band gevormd. 

Mocht u meer willen weten over onze benadering en de meerwaarde van het driegesprek bij tweede-spoortrajecten, verwijzen wij u graag naar onze pagina over tweede spoortraject. Op deze pagina bieden we uitgebreide informatie en inzichten in onze aanpak.