Kennisbank

Als arbeidskundig expertisecentrum is het op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen enorm belangrijk.

We willen die kennis graag gebruiken om u en uw organisatie te helpen. Om die reden delen wij onze kennis en ervaring.

Kennisbank

De l(e)i(j)dende bedrijfsarts: een demissionair stoplicht

4w5a9539-min_1_20200506_190414

Over het plan om de bedrijfsarts een leidende rol te geven bij de RIV-toets hebben we u eerder bericht. Niet als enige overigens. Er is veel aandacht geweest de afgelopen tijd voor deze wetswijziging. Daarbij wordt vrij unaniem uitgegaan van 1 september a.s. als ingangsdatum.

En waarom ook niet. Het wetsvoorstel is al door de Raad van State van advies voorzien en inhoudelijk behandeld door de vaste Kamercommissie voor sociale zaken. In die staat is het vrijwel af voor doorzending naar de Eerste Kamer en kan, na publicatie in het Staatsblad, aan art. 65 van de WIA worden toegevoegd dat het oordeel de bedrijfsarts bij de re-integratie leidend is. Maar ja, dat was voordat Rutte aan de uitkomsten van het Parlementair onderzoek naar de toeslagenaffaire verbond dat hij en zijn ploeg moesten aftreden.

Wie Rutte heeft zien fietsen naar de Koning zal misschien niet meteen aan de rol van de bedrijfsarts bij loonsancties hebben gedacht, maar samen met die korte fietstocht vervloog ook de hoop op een snelle invoering van deze zo vurig gewenste aanpassing van de RIV-toets.

Concreet: in een procedurevergadering eind januari jl. is het wetsvoorstel over de rol van de bedrijfsarts controversieel verklaard. Wouter Koolmees, de inmiddels demissionaire Minister van Sociale Zaken, beschouwt het onderwerp als een heet hangijzer waar het huidige Kabinet zich niet mee moet inlaten. Dat valt op zich wel te billijken. De huidige regering heeft immers technisch gezien geen enkel mandaat meer. De Tweede Kamer verkiezingen komende maart zullen moeten uitwijzen welke richting we opgaan.

Maar zelfs als we uitgaan van een ‘pandemisch’ korte kabinetsformatie gaat het vervolgens nog zeker tot na de zomer duren voordat er een regeerakkoord is, waarvan het weer de vraag is of daarin de leidende rol van de bedrijfsarts terugkeert. En zelfs dan is het geen gelopen koers. Herinnert u zich nog het wetsvoorstel nog om de loonsanctie te laten vervallen voor eigen risicodragende werkgevers voor de WIA? Een wetsvoorstel van toenmalig Minister Ascher, die het voorstel na de val van Rutte II controversieel verklaarde. Het voorstel keerde daarna terug in het regeerakkoord maar meer dan een vaag voornemen is het tot op heden niet geworden. Als het met het voorstel over de leidende rol van de bedrijfsarts dezelfde kant opgaat dan kon het wel eens zo zijn dat het demissionaire stoplicht op deze weg nooit op groen gaat springen.