Kennisbank

Als arbeidskundig expertisecentrum is het op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen enorm belangrijk.

We willen die kennis graag gebruiken om u en uw organisatie te helpen. Om die reden delen wij onze kennis en ervaring.

Kennisbank

Re-integratieverslag bedrijfsarts is nog niet leidend bij RIV-toets

4W5A6198-min

Vanaf 1 september zou de regeling rondom de RIV-toets, die volgt na een aanvraag voor een WIA-uitkering, veranderen. Dit is echter vooralsnog uitgesteld. Dat betekent dat het oordeel van de verzekeringsarts nog leidend is. Bij een RIV-toets wordt gekeken door het UWV naar hoe de werkgever zich heeft ingezet in het kader van de Wet Poortwachter. Daarbij krijgt het UWV onder andere hulp van een verzekeringsarts. Als deze beoordeelt dat de inspanningen van de bedrijfsarts onvoldoende waren, wordt een loonsanctie opgelegd. 

Het probleem waar 12% van de loonsancties vorig jaar om draaide, was dat de bedrijfsarts de werknemer minder belastbaar achtte dan de verzekeringsarts en dat er vaak te laat wordt aangegeven dat de werknemer weer belastbaar is. Omdat de werkgever uit moet gaan van de deskundige mening van de bedrijfsarts, kunnen er flinke financiële gevolgen ontstaan voor de werkgever wanneer bedrijfsarts en verzekeringsarts het niet met elkaar eens zijn.

Echter, vanaf 1 september 2021 zou dit worden aangepast. Het oordeel van de verzekeringsarts zou dan niet langer leidend zijn, maar het oordeel van de bedrijfsarts. Er wordt dan bij de RIV-toets alleen gekeken naar het re-integratieverslag en of dit passend is bij de medische beoordeling van de bedrijfsarts. De verzekeringsarts wordt zo bij de re-integratie buiten spel gezet en is alleen nog aanwezig om te beoordelen rondom het recht op een WIA-uitkering. 

Het wetsvoorstel is controversieel verklaard en de vraag is wanneer het voorstel verder zal worden behandeld. Zodra er meer bekend is, laten we u dat uiteraard weten.