Kennisbank

Als arbeidskundig expertisecentrum is het op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen enorm belangrijk.

We willen die kennis graag gebruiken om u en uw organisatie te helpen. Om die reden delen wij onze kennis en ervaring.

Kennisbank

Re-integratieverslag bedrijfsarts wordt leidend bij RIV-toets

Vanaf 1 september verandert de regeling rondom de RIV-toets, die volgt na een aanvraag voor een WIA-uitkering. Bij een RIV-toets wordt gekeken door het UWV naar hoe de werkgever zich heeft ingezet in het kader van de Wet Poortwachter. Daarbij krijgt het UWV onder andere hulp van een verzekeringsarts. Als deze beoordeelt dat de inspanningen van de bedrijfsarts onvoldoende waren, wordt een loonsanctie opgelegd. Het oordeel van de verzekeringsarts is dus leidend, maar per 1 september 2021 gaat dit veranderen.

Het probleem waar 12% van de loonsancties vorig jaar om draaide, was dat de bedrijfsarts de werknemer minder belastbaar achtte dan de verzekeringsarts en dat er vaak te laat wordt aangegeven dat de werknemer weer belastbaar is. Omdat de werkgever uit moet gaan van de deskundige mening van de bedrijfsarts, kunnen er flinke financiële gevolgen ontstaan voor de werkgever wanneer bedrijfsarts en verzekeringsarts het niet met elkaar eens zijn.

Echter, vanaf 1 september 2021 verandert dit. Het oordeel van de verzekeringsarts is dan niet langer leidend, maar het oordeel van de bedrijfsarts. Er wordt dan bij de RIV-toets alleen gekeken naar het re-integratieverslag en of dit passend is bij de medische beoordeling van de bedrijfsarts. De verzekeringsarts wordt zo bij de re-integratie buiten spel gezet en is alleen nog aanwezig om te beoordelen rondom het recht op een WIA-uitkering.