Kennisbank

Als arbeidskundig expertisecentrum is het op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen enorm belangrijk.

We willen die kennis graag gebruiken om u en uw organisatie te helpen. Om die reden delen wij onze kennis en ervaring.

Kennisbank

Controle beschikkingen Wtl (Wet tegemoetkomingen loondomein)

4w5a0477-min_7_20210112_205306

Alle werkgevers, die recht hebben op tegemoetkomingen uit de Wet tegemoetkomingen loondomein, hebben als het goed is inmiddels hun voorlopige beschikking Wtl ontvangen.
U krijgt een voorlopige beschikking Wtl, als u werknemers in dienst heeft, waarvoor u geld van de overheid ontvangt. Deze voorlopige beschikking ontvangt u van het UWV. Het komt regelmatig voor dat de informatie op deze beschikking niet correct is of ontbreekt. U heeft tot 1 mei de gelegenheid om dit te (laten) corrigeren voor u de definitieve beschikking van de Belastingdienst eind juli ontvangt.

Voordelen

De voordelen die u kunt ontvangen zijn: Loonkostenvoordeel (LKV), lage-inkomensvoordeel (LIV) of het jeugd-LIV. Vooral bij het Loonkostenvoordeel is het zaak dat u de gegevens goed controleert. U kunt controleren of de werknemers die in aanmerking komen voor het loonkostenvoordeel en waarvoor u inmiddels een doelgroepverklaring van het UWV heeft ontvangen ook daadwerkelijk op de beschikking vermeld staan. Verder kunt u controleren of de verloonde uren kloppen met uw administratie. Het kan voorkomen dat de werknemer wel op de beschikking Wtl staat, maar zijn uren op nul staan. In dat geval kunt u altijd contact opnemen met het UWV en vragen hoe dit kan als blijkt dat de werknemer wél gewerkt heeft.

Termijn

Het kan ook zijn dat u pas eind 2020 een doelgroepverklaring heeft aangevraagd en u de beslissing niet vóór 31 januari 2021 ontvangen heeft. Dan staat de werknemer nog niet op de voorlopige beschikking. Zodra de doelgroepverklaring LKV wordt toegekend, kunt u de indicatie voor het LKV op ‘ja’ zettten. Let er dan goed op dat er een correctie naar de belastingdienst verstuurd wordt, zodat de werknemer wél op de definitieve beschikking Wtl komt. U kunt tot uiterlijk 1 mei 2021 de correctie doorgeven aan de Belastingdienst. Heeft u de voorlopige beschikking Wtl nog steeds niet ontvangen, terwijl u wel recht denkt te hebben op een tegemoetkoming? Neem ook dan contact op met het UWV.

Bent u niet op de hoogte van de voordelen die u voor uw personeel kan behalen? Lees dan onze artikelen over het Loonkostenvoordeel op onze website of neem contact met ons op!