Kennisbank

Als arbeidskundig expertisecentrum is het op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen enorm belangrijk.

We willen die kennis graag gebruiken om u en uw organisatie te helpen. Om die reden delen wij onze kennis en ervaring.

Kennisbank

Betaald ouderschapsverlof 2022

4w5a0778-min_9_20210112_205156

Op 2 augustus komt er een belangrijke, positieve wijziging met betrekking tot het onbetaalde ouderschapsverlof. Vanaf deze datum kan de ouder aanspraak maken op 9 weken betaald ouderschapsverlof. De uitkering bedraagt 70% van het loon.

Wat verandert er?

Elke ouder kan 26 weken (26 x de wekelijkse arbeidsduur) onbetaald ouderschapsverlof opnemen tot het kind 8 jaar wordt. Dit hoeft geen aaneengesloten verlof te zijn, maar kan flexibel (in uren/dagen) opgenomen worden. Als er in de CAO niets afgesproken is, heeft de werknemer gedurende deze periode wettelijk gezien geen recht op loon.  

Dat gaat veranderen! Vanaf 2 augustus kunnen ouders nog steeds 26 weken ouderschapsverlof opnemen, maar van deze 26 weken heeft de ouder 9 weken recht op 70% van het (gemaximeerde) loon. Deze uitkering zal door het UWV worden betaald. Voorwaarde is wel dat deze 9 weken in het eerste levensjaar van het kind wordt opgenomen. De overige weken kunnen wel tot het 8e levensjaar van het kind worden opgenomen.

Meer lezen over welke rechten je hebt als je een kind krijgt? Dat lees je in dit artikel over de Wet WIEG.