Kennisbank

Als arbeidskundig expertisecentrum is het op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen enorm belangrijk.

We willen die kennis graag gebruiken om u en uw organisatie te helpen. Om die reden delen wij onze kennis en ervaring.

Kennisbank

Bedrijfsovernames en de Whk: weinig aandacht, grote gevolgen

groepsfoto_3_1_20190705_141327

De overgang van onderneming is een veelbeschreven onderwerp. Daarbij wordt vooral het ‘lock, stock and barrel’ karakter van een dergelijke overgang benadrukt: als verkrijger krijg je de hele handel. Of, in nog meer Engels, cherry picking, het meenemen van de harde werkers en het glanzende deel van het Beemerpark onder achterlating van vermeend kreupelhout, is er niet bij. 

Wat echter vaak onderbelicht blijft is wat er gebeurt met het WIA bestand. Voor een goed begrip: als een werknemer uitvalt dan wordt diens latere WIA uitkering toegerekend aan de werkgever waar die werknemer in dienst was ten tijde van zijn uitval. Is die werkgever ERD/WGA dan vindt toerekening plaats via maandelijkse nota’s. En als het een ‘omslaglid’ is, dat wil zeggen een publiek verzekerde werkgever, dan wordt de uitkering verhaald door verhoging van de gedifferentieerde WGA premie: via de Werkhervattingskas (Whk) aanslag dus. Linksom of rechtsom, de (grote) werkgever betaalt, gedurende maximaal 10 jaar, de uitkering plus een opslag voor de uitvoering. 

Wat er met die schadelast gebeurt na een overgang van onderneming is vastgelegd in wetgeving. De overgang van een eigen risicodrager is geregeld in art. 82 van de WIA en voor publiek verzekerde werkgevers is er art. 118b Wfsv (Wet financiering sociale verzekeringen). Dat zijn niet de meest toegankelijke teksten zeg ik eerlijk. Ik heb beroepsprocedures meegemaakt waarbij rechter, gemachtigde UWV en ik er de wettekst maar bijhaalden om er uit te komen, iets dat je zelden ziet. En ook op de Zuidas heb ik er forse uitglijders mee gemaakt zien worden. Een misser die in de tonnen loopt is snel gemaakt. 

Om het u (en ons) makkelijk te maken hebben we voor u een schema gemaakt om de ondoorgrondelijke wetteksten behapbaar te maken en om uitglijders te voorkomen. In het schema wordt een onderscheid gemaakt tussen de gehele en de gedeeltelijke overgang van onderneming. Verder zijn daarin de twee kaders van publiek en private verzekering, WIA en Wfsv (Wet financiering sociale verzekeringen), in elkaar geschoven.Aandachtspunten

Wat in dit schema in het oog springt is dat het uitermate lonend is om een eigen risicodragende onderneming gedeeltelijk uit te kopen (zie vak 2 en 3 onderste balk). Het maakt daarbij niet uit of de verkrijger zelf ook ERD is of publiek verzekerd (Whk) is; in beide gevallen blijft toerekening van alle lopende uitkeringen volledig achter bij de verkoper. 

Althans, zolang het een gedeeltelijke overgang van onderneming is. Daar zit hem wel de kneep. Afgezien van de splitsing is het eigen alleen bij faillissementen mogelijk om een deel van een onderneming te kopen. Evengoed iets om in het achterhoofd te houden op het overnamepad. 

We hopen uiteraard dat ons schema helpt bij het inschatten van de risico’s van een overname in de premiesfeer. Die risico’s worden niet altijd even goed ingeschat en we hopen dat ons schema helpt om dat te beheersen. Dat kan desondanks lastig blijken. Als u daar in vastloopt, aarzel dan niet om contact op te nemen.

Meer lezen over de Werkhervattingskas? Onze experts leggen u alles uit in het volgende artikel.