Kennisbank

Als arbeidskundig expertisecentrum is het op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen enorm belangrijk.

We willen die kennis graag gebruiken om u en uw organisatie te helpen. Om die reden delen wij onze kennis en ervaring.

Kennisbank

Aanvulling Arbobesluit bestrijding coronavirus

4w5a0655-min_1_20210112_205118

Waarschijnlijk let u als werkgever al op de maatregelen die genomen moeten worden tegen het coronavirus, zoals de mondkapjesplicht in binnenruimtes. Maar om hoge boetes te voorkomen, is het goed om in de gaten te houden welke veranderingen er plaatsvinden qua maatregelen en wat de wet- en regelgeving daarover zegt. Op 2 december is er een aanvulling gemaakt op het Arbobesluit.

Deze aanvulling houdt het volgende in:

  • Voldoende hygiënische voorzieningen moeten beschikbaar worden gesteld;
  • Er moet voorlichting worden gegeven aan medewerkers over het bestrijden van het coronavirus;
  • Er moet toezicht worden gehouden op het naleven van de maatregelen die noodzakelijk zijn.

Wanneer dit overtreden wordt, wordt het aangemerkt als een ‘’ernstige overtreding’’. Dit houdt in dat er een bevoegdheid is om het werk meteen stil te leggen bij herhaalde overtreding. Het stilleggen van het werk gebeurt door de Inspectie SZW. Naast het stilleggen van het werk kan er een boete opgelegd worden, met een maximum van €4500,-.

U kunt het krijgen van deze boete echter voorkomen door u aan de maatregelen te houden en uw werknemers stimuleren hetzelfde te doen. Daarnaast is het van belang de RI&E door te lopen, aangezien dat het beginpunt is van het onderzoek door de Inspectie SZW.

Bij vragen over een RI&E opstellen zijn wij u graag van dienst!