Kennisbank

Als arbeidskundig expertisecentrum is het op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen enorm belangrijk.

We willen die kennis graag gebruiken om u en uw organisatie te helpen. Om die reden delen wij onze kennis en ervaring.

Kennisbank

Arbocontract & Risico Inventarisatie en Evaluatie verplicht: Boete?

av_adxpert-2019_04kopie_4_20190528_161348

Afgelopen week hoorde ik een reclamespotje op BNR. De overheid wil meer bekendheid geven aan het verplichte instrument Risico Inventarisatie en Evaluatie. Dat lijkt mij zeker terecht. Aandacht voor veilig werken is van groot belang. In 2019 stierven er 4.100 medewerkers door beroepsziekten of ongevallen op het werk. 

Staatssecretaris Van Ark heeft een RI&E meerjarenplan (2020-2023) opgesteld met de volgende doelen:

1. Bekendheid van Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) vergroten. 

Stimuleren om de Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) te gebruiken. Er zijn praktische websites om u te helpen om een RI&E op te stellen. Ook helpen onze experts u graag.

2. Kwaliteit bestaande Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) verbeteren. 

Momenteel zijn vaak maar een beperkt deel van de risico’s geïnventariseerd.

3. Uitvoeren van een pilot. 

Bij 400 organisatie wordt door de inspectie gecontroleerd op de Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) en arbocontract. Deze controle is 100% administratief. Als deze pilot slaagt is het de bedoeling om alle werkgevers administratief te gaan controleren.

Geen RI&E en arbocontract? Boete..

Ik las in de recente kamerbrief dat er geconstateerd is dat minder dan de helft van de bedrijven een Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) heeft. Een deel van de werkgevers weet niet dat het verplicht is. Er kunnen forse boetes uitgedeeld worden als er geen Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) aanwezig is. Het ontbreken van de Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) kan al gauw een boete opleveren van €4.500. Ook het ontbreken van een plan van aanpak behorend bij de Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) zorgt voor een boete. Deze is verhoogd van €750 naar €3.000. De afwezigheid van een arbocontract kost u €1.500 aan boetes, waar een niet compleet arbocontract u €750 kost. Daarnaast staat er een boete van €750 voor het ontbreken van afspraken rondom de ondersteuning van uw verzuimbeleid en kost het ontbreken van de werkwijze van uw bedrijfsarts al gauw €1.500. 

Wat opvalt en is vernieuwd in de aanpak van deze overtredingen, is dat er zonder enige waarschuwing of kennisgeving een boete mag worden uitgedeeld als blijkt dat bij een bedrijfsbezoek uw organisatie niet over een correct en geldige Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) en plan van aanpak beschikt.

Meer weten over een RI&E? Lees hierover meer via de button onder dit artikel. Ook hebben onze experts een COVID-19 checklist opgesteld voor uw RI&E. Ontvangen? Lees het artikel over de Risico Inventarisatie en Evaluatie Checklist en vraag de checklist aan.