Kennisbank

Als arbeidskundig expertisecentrum is het op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen enorm belangrijk.

We willen die kennis graag gebruiken om u en uw organisatie te helpen. Om die reden delen wij onze kennis en ervaring.

Kennisbank

Aandachtspunt bij de Eerstejaars Ziektewet Beoordeling (ERD ZW)

4W5A6066-min

Bent u ERD voor de Ziektewet? Let dan goed op bij de Eerstejaars Ziektewet Beoordeling. Als het UWV te laat is met de EZWB, dan betaalt u te lang de Ziektewetuitkering voor uw ex-werknemer door. De schade die u daardoor lijdt, kunt u echter bij het UWV terugvragen. 

Eerstejaars Ziektewet Beoordeling 

Met de invoering in 2012 van art. 19aa van de ZW, nog voor Bezava dus, heeft de wetgever het beroep dat vangnetters doen op de ZW willen terugdringen. Die maatregel komt er op neer dat het UWV verplicht is om in actie te komen precies 52 weken na uitval. 

Om op tijd te zijn plant het UWV deze beoordelingen, de EZWb’s, in week 44. Als blijkt dat de ex-werknemer minder dan 35% arbeidsongeschikt is, dan loopt het recht op uitkering nog door gedurende de wettelijke uitlooptermijn van een maand. Daarna stopt de uitkering. Voor ERD/ZW werkgevers betekent dat dus dat de plicht om ziekengeld te betalen eindigt. 

Te late beoordeling 

Als de EZWb beslissing later dan 52 weken wordt genomen terwijl intrekking aan de orde is, dan moet een ERD/ZW werkgever ten onrechte langer ziekengeld betalen. De schade die de ERD-ZW daardoor lijdt, kan op het UWV worden verhaald. Controleer dus altijd voor uw ex-werknemers de datum waarop de EZWB moet plaatsvinden en trek aan de bel bij het UWV als de datum waarop de beslissing genomen moet zijn, verstreken is. Een verzoek om vergoeding van de geleden schade kunt u indienen bij de afdeling bezwaar en beroep van het UWV kantoor in uw regio. Een kort briefje volstaat, maar vergeet niet uw rekeningnummer te vermelden. 

Heeft u over het voorgaande vragen, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. We helpen u graag.