Kennisbank

Als arbeidskundig expertisecentrum is het op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen enorm belangrijk.

We willen die kennis graag gebruiken om u en uw organisatie te helpen. Om die reden delen wij onze kennis en ervaring.

Eerstejaars ziektewet beoordeling te laat

av_adxpert-2019_07kopie_7_20190528_161352

Eerstejaars ziektewet beoordeling te laat?

Een van de wijzigingen van de Wet Bezava is de introductie van een WIA keuring in de Ziektewet. Die keuring moet bij het bereiken van het einde van het eerste ziektejaar zijn verricht. Vandaar ook het jargon: eerstejaars ziektewet beoordeling (EZWb). Is de werknemer op dat moment, tijdens de WIA keuring ook wel EZWb, minder dan 35% arbeidsongeschikt dan trekt het UWV na een maand het ziekengeld in.

Als de eerstejaars ziektewet beoordeling (EZWb) niet tijdig wordt uitgevoerd blijft het ziekengeld doorlopen, ook als nadien blijkt dat er geen recht op is. In de praktijk komt dat regelmatig voor. Het UWV is in dergelijke situaties in beginsel aansprakelijk voor de ontstane schade, gezien het UWV te laat de beslissing over de WIA.

Praktijkvoorbeeld

Stel u heeft een flexkracht met een contract van 6 maanden (van 1 januari tot 1 juli 2020), die halverwege de rit (1 april 2020) ziek uitvalt. Tot 1 juli 2020 betaalt u dan het loon gewoon door, daarna neemt het UWV dat over. Op 1 januari 2021 eindigt het eerste ziektejaar en moet de EZWb dus verricht zijn. Het UWV doet dat echter pas op 1 juli 2021, een half jaar te laat. Dit betekent dat het UWV te laat de beslissing over de WIA heeft genomen.

Als de uitkomst van deze WIA keuring tijdens de eerstejaars ziektewet beoordeling in juli 2021 <35% arbeidsongeschikt is, dan is er een half jaar (van 1 januari 2021 tot 1 juli 2021) ten onrechte ziekengeld betaald.

In de tussentijd heeft u, doordat tijdens de EZWb het UWV te laat een beslissing over de WIA heeft genomen, voor deze werknemer ten onrechte uit eigen portemonnee het loon doorbetaald.

Recht op compensatie

Voor de werkgever die eigen risicodrager ziektewet is, vorderen wij doorbetaald ziekengeld terug bij het UWV. 

Maar ook de werkgever die geen eigen risicodrager is, kan schade hebben. Ziekengeld wordt immers verhaald via de gedifferentieerde premie Whk. De publiek verzekerde werkgever met een loonsom van € 3 miljoen of meer, betaalt door de opslag in de gedifferentieerde ziektewet premie bovendien een factor 1,3 meer.

ADXpert Rechtsbijstand helpt u daarom graag om schade te identificeren en verhalen, die u ten onrechte zelf betaald hebt.

Waarom ADXpert?

  • Onze experts ontzorgen u graag
  • Wij helpen u met het gemakkelijk terugverdienen van uw geld
  • Wij geven deskundig advies 

Wacht niet langer. Neem contact op met ADXpert voor een vrijblijvend gesprek of vraag direct een offerte aan. 

Eerstejaars ziektewet beoordeling te laat?

Maak gebruik van uw recht en vraag uw geld terug.

Regel het meteen