Kennisbank

Als arbeidskundig expertisecentrum is het op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen enorm belangrijk.

We willen die kennis graag gebruiken om u en uw organisatie te helpen. Om die reden delen wij onze kennis en ervaring.

Whk premie

Expertise

thumbnail1_1_20191011_200545

Werknemers betalen jaarlijks een bijdrage voor hun werknemers: de Wkh-premie. Bij elkaar vormen de premies de Werkhervattingskas (Whk) om de loonkosten van zieke of arbeidsongeschikt werknemers te betalen. De berekening van de Whk-premie is zeer complex, wat de foutgevoeligheid erg vergroot. Het is daarom verstandig om de beschikkingen goed te laten controleren. De experts van ADXpert zijn u hierbij graag van dienst.

Wat is Whk?

Whk staat voor Werkhervattingskas. Jaarlijks ontvangen werkgevers een beschikking van de Belastingdienst met betrekking tot de Werkhervattingskas (Whk). De hoogte van de premie hangt onder andere af van de totale loonsom en de sector waartoe u behoort. Er wordt een percentage vastgesteld en op basis daarvan betaalt u premie.

Wanneer ontvang ik een Whk-beschikking? 

De brief van de Belastingdienst valt ieder jaar in november of december op de mat bij werkgevers waarvan bekend is dat zij werknemers in dienst hebben. Er staat ook informatie in de brief die belangrijk is voor de loonadministratie. Behalve dat de berekening van deze Wkh-beschikking zeer complex is, is die ook nog eens volledig gebaseerd op gegevens van het UWV. Die heeft zijn gegevens alleen niet altijd op orde. Onze ervaring is dat in bijna de helft van de afgegeven beschikkingen fouten zitten. Het controleren van uw Whk-beschikking is dus altijd nodig.

ADXpert kijkt uw Whk-beschikking graag voor u na en controleert of deze wel in alle gevallen rechtmatig is. Is dat niet het geval? Dan kan dat resulteren in forse nabetalingen in uw voordeel.

Lees hier meer over de Wkh-beschikking aan de hand van voorbeelden uit onze praktijk.

VRAAG HIER UW OFFERTE AAN

Controle Whk

Wilt u gebruikmaken van onze expertises?

Vraag een offerte aan