Kennisbank

Als arbeidskundig expertisecentrum is het op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen enorm belangrijk.

We willen die kennis graag gebruiken om u en uw organisatie te helpen. Om die reden delen wij onze kennis en ervaring.

WGA

Expertise

4w5a0367-min_1_20210112_205226
WGA dienstverlening: Effectieve ondersteuning bij langdurige arbeidsongeschiktheid
Wij beloven beterschap: de lasten van werkgevers kunnen véél lager!

De WGA dienstverlening van ADXpert is ontworpen om werkgevers te ondersteunen bij de complexe uitdagingen rondom langdurige arbeidsongeschiktheid. De Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) legt werkgevers financiële lasten en verantwoordelijkheden op met betrekking tot de re-integratie van arbeidsongeschikte werknemers, die na de periode van Wet verbetering poortwachter instromen in de WGA. Deze verplichting kan tot 10 jaar duren en brengt flinke kosten met zich mee. Onze dienstverlening biedt concrete oplossingen om aan deze verplichtingen te voldoen en helpt grip te krijgen op de financiële impact van langdurige arbeidsongeschiktheid en de kosten te verminderen. Bij onze WGA-dienstverlening staat persoonlijke aandacht en goede bereikbaarheid centraal. We zoeken naar oplossingen die passen bij jouw situatie.

Arbeidsongeschiktheid kan een complexe uitdaging zijn voor werkgevers, maar met onze WGA begeleiding zetten wij ons in om deze uitdagingen om te zetten in kansen. ADXpert staat voor een pragmatische aanpak.

Kies voor onze WGA dienstverlening en neem de regie over het re-integratieproces van uw arbeidsongeschikte werknemers. Met de inzet van hoogwaardige expertise, maatwerk, transparantie en korte lijnen minimaliseren wij de impact van arbeidsongeschiktheid op uw organisatie.

Wij bieden WGA-begeleiding in heel Nederland en hebben landelijke dekking.

Wat is WGA?

WGA staat voor Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten en is een regeling binnen de Wet en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA). Deze regeling is bedoeld voor werknemers die door ziekte of arbeidsongeschiktheid slechts gedeeltelijk in staat zijn om te werken. De WGA-regeling voorziet in verschillende vormen van ondersteuning, waaronder financiële uitkeringen, re-integratietrajecten en begeleiding bij het vinden van passend werk. Het doel van de WGA is om arbeidsongeschikte werknemers te helpen bij het behouden of hervatten van werk, zodat ze zo veel mogelijk kunnen blijven deelnemen aan het arbeidsproces.

Wat is een WGA uitkering?

Een WGA-uitkering wordt verstrekt aan arbeidsongeschikte werknemers die gedeeltelijk of volledig arbeidsongeschikt zijn, maar met het vooruitzicht dat zij weer beter worden. De WGA-uitkering voorziet in een financiële ondersteuning voor deze werknemer en helpt hen bij het inkomen in de periode dat ze deels arbeidsongeschikt zijn. Je komt in aanmerking voor een WGA-uitkering als je twee jaar (104) weken ziek bent geweest.

Waarmee helpt onze arbodienst?

WGA begeleiding:
Het is belangrijk om een deskundige en goed bereikbare partner te hebben. ADXpert heeft zich de afgelopen jaren als specialist ontwikkeld op dit gebied, wat onze klanten al veel besparingen heeft opgeleverd. 

Wij bieden volledige WGA-begeleiding aan, waarbij persoonlijke aandacht centraal staat.

Wat kan ADXpert voor u betekenen? Samen met u maken wij een afweging tussen kansen en risico’s. Wij zorgen voor een adequate en effectieve handelswijze en ontzorgen u gedurende het hele proces. We begeleiden uw ex-werknemer op een persoonlijke en adequate wijze, zodat hij niet langer dan nodig voor uw rekening komt. Daarnaast biedt ADXpert multidisciplinariteit en vindt je alle belangrijke expertises bij ons terug: WGA-casemanagers, arts-gemachtigden, juristen, arbeidsdeskundigen, spoor 3 trajecten.

Wat maakt onze arbodienstverlening uniek?

1. Expertise: Ons team van specialisten beschikt over diepgaande kennis van de WGA-wetgeving en – procedures.
2. Maatwerk: Persoonlijke aandacht en maatwerk staan bij ons centraal.
3. Risicobeheersing en kostenbesparing: Wij helpen werkgevers bij het effectief beheren van financiële risico’s die gepaard gaan met langdurige arbeidsongeschiktheid en WIA-instroom en realiseren jaarlijks flinke besparingen.
4. Proactieve benadering: Onze proactieve benadering omvat continue monitoring van de re-integratie inspanningen en het verstrekken van gedetailleerde rapportage. Dit stelt u in staat om snel bij te sturen indien nodig en volledige controle te behouden over het proces.
5. Een goede juridische partner: Onze WGA-dienstverlening werkt nauw samen met ADXpert rechtsbijstand, om waar nodig ook middels Bezwaar en Beroep optimaal grip te behouden op het WGA-traject.

We gaan graag de samenwerking met jou aan!

Ga met ons de samenwerking aan

Wilt u van onze expertise gebruik maken of meer weten over onze dienstverlening?

Neem contact met ons op

WGA dienstverlening

Wilt u gebruikmaken van onze expertises?

Vraag een offerte aan