Kennisbank

Als arbeidskundig expertisecentrum is het op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen enorm belangrijk.

We willen die kennis graag gebruiken om u en uw organisatie te helpen. Om die reden delen wij onze kennis en ervaring.

Voorlopig deskundigenbericht

Expertise

4w5a0310_1_20220920_144104

Soms vraagt een situatie met betrekking tot verzuim op de werkvloer een gang naar de rechter. Bijvoorbeeld bij geschillen over aansprakelijkheid, loonsanctie of de mate van arbeidsbelasting van de zieke werknemer. Mocht u overwegen een gerechtelijke procedure te starten, dan raden we u aan de situatie vooraf door ons als partij-deskundige te laten onderzoeken door middel van een voorlopig deskundigenbericht

ADXpert is een onafhankelijke en deskundige partij. We snappen heel goed dat zekerheid over belangrijke feiten en omstandigheden belangrijk is. Met een voorlopig deskundigenbericht zijn uw kansen in een procedure in te schatten en kan vooraf een strategie bepaald worden. Onze heldere rapportage kan daarbij zeker helpen.

Wilt u gebruikmaken van onze expertises?

Vraag een offerte aan

Waarom een voorlopig deskundigenbericht inzetten? 

Vechtende partijen kunnen overwegen om naar de rechter te stappen. Wanneer ze weten dat de rechter waarschijnlijk een deskundige in gaat zetten kan vooruitlopend op de rechtsgang worden besloten om (gezamenlijk of eenzijdig) een deskundigenbericht op te stellen. Daarmee is er al zicht op de uitkomst en kunnen partijen daarop anticiperen door de rechtsgang wel of juist niet in te zetten.

Daarnaast kan een arbeidsdeskundige ook ingezet worden door de rechtbank. Dat gebeurt wanneer de rechter hulp nodig heeft van een deskundige en daarom partijen als ADXpert in laat zetten. In zo’n deskundigenbericht geeft een arbeidsdeskundige antwoord op vragen van de rechter. Die vragen kunnen betrekking hebben op feiten, maar de rechter kan de deskundige ook naar zijn oordeel vragen.

Sinds 2018 is Cees Willem Dam van ADXpert actief als gerechtelijk deskundige en aangesloten bij het Nederlands Register Gerechtelijk Deskundigen (NGRD).

Lees hier het interview met Cees Willem

Offerte aanvragen

Gerechtelijk deskundigenbericht

Wilt u gebruikmaken van onze expertises?

Vraag een offerte aan