Kennisbank

Als arbeidskundig expertisecentrum is het op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen enorm belangrijk.

We willen die kennis graag gebruiken om u en uw organisatie te helpen. Om die reden delen wij onze kennis en ervaring.

Tweede spoor traject

Expertise

adxpert-64

Zodra er zicht is dat een werknemer niet meer op de oude werkplek kan terugkeren, is een tweede spoor traject de aangewezen route. Re-integratie tweede spoor is gericht op werkhervatting buiten de eigen organisatie. ADXpert helpt met een mensgerichte aanpak waarbij de focus ligt op de persoon en niet alleen op het werk. Zieke werknemers die bij ons komen, hebben het vaak al moeilijk genoeg.

Daarom doen we er alles aan om een tweede spoor traject te laten aansluiten bij de persoon die we tegenover ons hebben zitten. We kijken goed naar wat uw werknemer nodig heeft. Het kan zijn dat we de tijd die we hebben, besteden door samen te solliciteren, terwijl we een ander juist de ruimte moeten geven om zelf te solliciteren. Door deze gepersonaliseerde aanpak kunnen we de meest effectieve ondersteuning bieden om de weg naar een succesvolle werkhervatting te vergemakkelijken. 

Wanneer start re-integratie tweede spoor traject?

Volgens de Wet verbetering poortwachter (Wvp) hebben de werkgever én de werknemer de opdracht om samen te zorgen voor een goede re-integratie van de zieke werknemer. In eerste instantie is dat binnen de eigen organisatie, het eerste spoortraject. Is dat niet haalbaar, dan wordt gezocht naar passend werk buiten de organisatie. Dat wordt de tweede spoor re-integratie genoemd.

Een tweede spoor re-integratie kan al starten vanaf 8 weken na de eerste ziekmelding. De uiterste start is de 52e week van de arbeidsongeschiktheid. De werkgever is eindverantwoordelijk voor de uitvoering en bewaking van het gehele re-integratieproces, zowel het eerste als het tweede spoor. ADXpert ondersteunt met kennis van wet- en regelgeving zowel werkgevers als werknemers in een tweede spoortraject.

Lees hier wat de kracht kan zijn van een tweede spoor traject bij ADXpert.

Het UWV kan een werkgever een loonsanctie opleggen wanneer blijkt dat de werkgever niet alles heeft gedaan gedurende het re-integratieproces van de werknemer. Soms is dat te wijten aan de rol van de bedrijfsarts en/of arbodienst. In dit kennisartikel leest u daar meer over. Met twee voorbeelden uit de praktijk.

Hoe werkt een tweede spoortraject bij ADXpert?

Het doel van het re-integratie tweede spoor traject is om passend werk te vinden voor de werknemer buiten de eigen organisatie. We begeleiden uw werknemer actief bij het vinden én behouden van een voor hem of haar geschikte functie in een andere organisatie dan in die van de eigen werkgever.

Elk traject is weer anders, omdat iedere werknemer een passend traject loopt. Elk tweede spoortraject bestaat uit drie delen:

Intakefase

De eerste fase is de intakefase. We maken in een of twee gesprekken kennis met de werknemer. Daarnaast verzamelen we informatie van de werknemer tijdens de gesprekken. Deze informatie wordt samen met de informatie uit onder meer het arbeidsdeskundig onderzoek en de functionele mogelijkhedenlijst in een trajectplan gezet.

Daarnaast is het driegesprek onderdeel van de intakefase. Het driegesprek is samen met de werkgever en werknemer. Vaak bereiden we dit gesprek samen met de werknemer voor, omdat we zien dat een dergelijk gesprek spannend kan zijn. Het doel van het driegesprek is om alle neuzen dezelfde kant op te krijgen. Het trajectplan wordt doorgenomen, evenals het arbeidsdeskundig onderzoek en wat daarvan belangrijk is voor het tweede spoortraject. Daarnaast spreken we de wederzijdse verwachtingen naar elkaar uit.

Oriëntatiefase

Tijdens deze fase doen we samen met de werknemer onderzoek door middel van loopbaantesten en andere loopbaanopdrachten. We onderzoeken wie de werknemer is, wat hij of zij kan en belangrijk vindt en wat zijn of haar drijfveren en kwaliteiten zijn. Aan de hand daarvan stellen we een persoonsprofiel op met persoonsgebonden kenmerken, opleidingen, ambities en belemmeringen.

Samen met de werknemer stellen we een zoekprofiel op. We inventariseren in welke branche de werknemer wil werken, wat voor soort functies, wat de arbeidsdeskundige heeft geadviseerd en we onderzoeken hoe passend en kansrijk deze functie is. In deze fase werken we ook samen met de werknemer aan de motivatiebrief en cv.

Arbeidsmarktgerichte fase

Dan volgt de arbeidsmarktgerichte fase. Afhankelijk van wat de werknemer nodig heeft, kan er bijvoorbeeld een individuele sollicitatietraining of social mediatraining worden ingezet. In deze fase begeleiden we werknemers bij het solliciteren. Een werkervaringsplek kan onderdeel zijn van deze fase en is bedoeld om de werknemer de mogelijkheid te geven om werkervaring op te doen bij een andere werkgever.

Waarom kiezen voor ADXpert?

Bij ADXpert werken we vanuit een oplossingsgerichte methode. Samen met de persoon die we tegenover ons hebben zitten, kijken we welke middelen er ingezet kunnen worden om de problemen op te lossen. De stappen die we hierbij doorlopen zijn mensgericht.

Daarnaast zijn we een lerende organisatie. We zijn steeds zoekende naar hoe we onze processen kunnen verbeteren om de tevredenheid van zowel werkgever als werknemer te vergroten. We doorlopen het traject samen met de werknemer, we doen het echt samen.

Meer weten over tweede spoor re-integratie? Of wilt u weten hoe een tweede spoor traject voor uw werknemer werkt? Neem dan contact met ons op of vraag geheel vrijblijvend een offerte aan.

Neem contact op

Tweede spoor reintegratie traject

Wilt u gebruikmaken van onze expertises?

Vraag een offerte aan