Kennisbank

Als arbeidskundig expertisecentrum is het op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen enorm belangrijk.

We willen die kennis graag gebruiken om u en uw organisatie te helpen. Om die reden delen wij onze kennis en ervaring.

Training

Training 'Huis van Werkvermogen'

4w5a9447-min_1_20210923_121807

Dit is een (voor uw organisatie op maat gemaakte) training rondom welbevinden en duurzaam inzetbaarheid van uw medewerkers.

Doel

Na de training hebben uw medewerkers nagedacht en gereflecteerd over hun eigen werkvermogen en duurzame inzetbaarheid. Dit gebeurt aan de hand van het ‘Huis van Werkvermogen’. Dit is een wetenschappelijk onderbouwde methodiek die inzicht biedt in alle elementen (verdiepingen) die bepalend zijn voor het vermogen om je werk goed en gezond te kunnen doen, nu en in de toekomst. Het 'Huis van Werkvermogen' beschrijft de zeven factoren die invloed hebben op de inzetbaarheid van medewerkers. De metafoor van een huis en de visuele weergave van het ‘'Huis van Werkvermogen' maken deze methode voor medewerkers herkenbaar en snel te begrijpen.

Inhoud

- Medewerkers zijn zich bewust van hun eigen werkvermogen, welke invloeden er zijn en hoe ze hun werkvermogen zelf kunnen beïnvloeden;

- Ze weten de betekenis van werkvermogen weer te geven en hoe zijzelf ook het gesprek hierover kunnen aangaan met hun collega’s en leidinggevende;

- Ze hebben tijdens de training nagedacht en gereflecteerd over hun eigen werkvermogen, de persoonlijke balans en hun duurzame inzetbaarheid.

Aanpak

- Een interactief programma gericht op kennis over en reflectie van medewerkers over de eigen duurzame inzetbaarheid.

- Inzicht in factoren op persoonlijk (en eventueel teamniveau) die een rol spelen in het welbevinden en de inzetbaarheid.

Doelgroep

Deze training is heel geschikt voor:

  • Teams of groepen individuele medewerkers;
  • Leidinggevenden. In deze training maak je uitgebreid kennis met het Huis van Werkvermogen en je ontdek wat jouw rol als leidinggevende hierin is.
Praktische informatie

De training omvat minimaal één dagdeel. Per groep kunnen er 12 medewerkers deelnemen.

Mogelijke vervolgmodules

Voor de deelnemers die de training hebben afgerond bieden wij een vervolgmodule aan. Dit betreft een kort, effectief en oplossingsgericht individueel coachingstraject. De invulling vindt in overleg plaats en is maatwerk. Het coachingsdoel kan zijn: vergroten van de (duurzame) inzetbaarheid, het omgaan met stressoren, een gezonde werk-privé balans realiseren of de inzicht verkrijgen in (het uitbreiden van) persoonlijke energiebronnnen.

Stressklachten onder medewerkers hebben niet alleen effect op het individu, maar ook op het team en de organisatie. Het is daarom cruciaal om kennis te hebben van en aandacht te geven aan preventie en het onderkennen van stressgerelateerde klachten. Hierdoor kunnen medewerkers weer toewerken naar gemotiveerd en gezond functioneren.

In deze training gaan we op interactieve en praktische wijze aan de slag met het leren signaleren en aanpakken van stress. Deelnemers gaan bijvoorbeeld kijken naar de verschillende spanningsklachten die er zijn. Zij krijgen inzicht in hun energienemers, energiegevers en persoonlijke hulpbronnen. Zij leren op een andere manier naar zichzelf, hun rol in het team en de organisatie te kijken. Ook krijgen zij handvatten aangereikt voor het bevorderen van bevlogenheid en werkgeluk.

De training is inzetbaar voor zowel leidinggevenden als medewerkers.

Wil jij je organisatie zo goed mogelijk laten functioneren en wil je weten wat je kunt doen om duurzame inzetbaarheid te vergroten? Neem dan contact met ons op voor vrijblijvende informatie over deze training.

Expertises

Benieuwd naar wat wij nog meer voor u kunnen doen?

Onze expertises