Kennisbank

Als arbeidskundig expertisecentrum is het op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen enorm belangrijk.

We willen die kennis graag gebruiken om u en uw organisatie te helpen. Om die reden delen wij onze kennis en ervaring.

Second opinion

Expertise

4w5a06341_1_20211229_141236

Met het recht op een second opinion, zoals vastgelegd in de Arbowet, kunnen werknemers bij twijfel over het oordeel of de adviezen van hun eigen bedrijfsarts een andere bedrijfsarts raadplegen. 

Wanneer een second opinion?

Als werkgever kunt u geen second opinion aanvragen, alleen een werknemer kan een second opinion aanvragen bij de bedrijfsarts. Volgens de Arbowet moet de bedrijfsarts instemmen met een verzoek om een second opinion, tenzij er zwaarwegende argumenten zijn om het niet te doen. Het kan hier gaan om een advies dat betrekking heeft op de verzuimbegeleiding, een gezondheidskundig onderzoek of een ander gezondheidsgerelateerd vraagstuk.

Wij van ADXpert helpen u graag met een kundige second opinion van één van onze aangesloten bedrijfsartsen. De bedoeling van de inzet van een second opinion is de kwaliteit van de bedrijfsgezondheidszorg te verhogen.

Neem contact met ons op

Second opinion

Wilt u gebruikmaken van onze expertises?

Neem contact met ons op