Kennisbank

Als arbeidskundig expertisecentrum is het op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen enorm belangrijk.

We willen die kennis graag gebruiken om u en uw organisatie te helpen. Om die reden delen wij onze kennis en ervaring.

Repareren loonsancties

Expertise

4w5a07361_1_20211229_141409

Sociale zekerheid heeft de naam saai en complex te zijn. Daarom is het goed om een solide partner te hebben met juridische ervaring op het hoogste niveau. Met ADXpert bent u verzekerd van een diepgaande kennis van het gehele terrein van sociale zekerheid en een tomeloze drive om jarenlange juridische topervaring met kracht en overtuiging in te zetten.

Wanneer het UWV vaststelt dat u als werkgever niet alle benodigde acties heeft ingezet om de werknemer aan het werk te helpen, legt het UWV een loonsanctie op. Om in aanmerking te komen op bekorting van de sanctie, dienen zogenoemde loonsanctie reparatieactiviteiten te worden uitgevoerd. Onze deskundigen begeleiden u graag in een dergelijk project. Samen werken we naar een voor alle partijen duurzame oplossing.

Wat betekent loonsanctie UWV

Een loonsanctie is een instrument van het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV). Het UWV is bang dat de werkgever niet alles uit de kast haalt om de langdurig werknemer weer te re-integreren. Daarom is deze sanctie bedacht. De werkgever die zich naar het oordeel van het UWV niet voldoende inspant, moet een extra jaar loon doorbetalen. Dat komt best aan, ook omdat de verzuimverzekeraar deze sanctie gewoonlijk niet vergoedt.

Waarom wordt een loonsanctie opgelegd?

In de brief die u krijgt als er sprake is van verlenging van de loonsdoorbetalingsplicht staat ook het argument waarom u deze sanctie krijgt opgelegd. Er zijn een paar mogelijkheden:

  1. Het UWV vindt dat u uw verplichtingen niet bent nagekomen. U heeft bijvoorbeeld te laat een arbeidsdeskundig onderzoek of een tweede spoor traject ingezet.
  2. Het UWV vindt dat u zich onvoldoende hebt ingespannen voor re-integratie.
  3. Het UWV is van mening dat u uw werknemer onvoldoende hebt gestimuleerd om zijn verantwoordelijkheid te nemen. U heeft bijvoorbeeld verzuimd om een loonstop toe te passen als een werknemer zijn re-integratieverplichtingen niet nakwam.
  4. Het UVW vond dat de arbodienst of de bedrijfsarts u onjuist adviseerde, bijvoorbeeld klachtcontingent in plaats van tijdcontingent.
  5. Het UWV vond het oordeel van de bedrijfsarts niet juist, in casu te veel afwijken van het oordeel van de UWV-arts.

Hoe kunt u bezwaar maken tegen loonsanctie?

Als de loonsanctie is afgegeven, hoeft u niet bij de pakken neer te zitten. De kosten van een loonsanctie kunnen teruggebracht of zelfs volledig gecompenseerd worden. Dit wordt een loonsanctiereparatie genoemd. ADXpert rechtsbijstand helpt u graag.

Hoe kunt u een loonsanctie voorkomen?

Een loonsanctie voorkomen is uiteindelijk beter dan repareren. Ook als u geen loonsanctie hoeft te repareren kunt u contact met ons opnemen voor een adviesgesprek over hoe u loonsancties kunt voorkomen.

Hoe pakt ADXpert het aan?

Stap 1: Onderzoek

Onderzocht wordt of een bezwaarprocedure zin heeft of niet. Bij het onderzoek wordt het verslag van de 104 weken re-integratie geanalyseerd; verder de evaluatierapporten en alle correspondentie. Het onderzoeksverslag bevat voor zover van toepassing ook het eerste concept van een bezwaarschrift of de schadeclaim.

Stap 2: Advies

Op basis van het onderzoek brengen we een advies uit, dat antwoord geeft op de volgende vragen: wel of niet bezwaar maken tegen de UWV-beslissing; wel of niet uw arbodienst aansprakelijk stellen; welke interventies kunnen op korte termijn worden ingezet?

Stap 3: Ondersteuning

Deskundige en juridische ondersteuning bij de bezwaarprocedure of aansprakelijkheidsstelling.

Waarom ADXpert?

Een bezwaarprocedure tegen een loonsanctie kan lang duren. In het Rotterdamse is een doorlooptijd van een half jaar bepaald geen uitzondering. Tegen die achtergrond kan het de moeite waard zijn om verschillende instrumenten, gericht op het beperken van de schade, in te zetten. 

Dat is ook het voordeel van ADXpert, wij hebben de juridische expertise in huis om een geschil over een loonsanctie met het UWV aan te gaan maar ook de expertise die nodig is om een loonsanctie te bekorten. Wij hebben in de praktijk al ettelijke malen gezien dat die gevorkte aanpak succes kan hebben. Bovendien is door een dergelijke aanpak een deel van de reintegratie-kosten met succes teruggevorderd.

Offerte aanvragen

Repareren loonsancties

Wilt u gebruikmaken van onze expertises?

Vraag een offerte aan