Kennisbank

Als arbeidskundig expertisecentrum is het op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen enorm belangrijk.

We willen die kennis graag gebruiken om u en uw organisatie te helpen. Om die reden delen wij onze kennis en ervaring.

Re-integratie derde spoor

Expertise

thumbnail_1_20191011_195706

Er valt veel te winnen met het inschakelen van een specialist voor een traject re-integratie derde spoor. Vooral als de werkgever eigenrisicodrager is voor de WGA (Wet werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten). Het derde spoor-traject wordt daarom ook wel een WGA-traject genoemd. ADXpert neemt alle re-integratiebegeleiding over en beschikt over ervaring en alle competenties die nodig zijn voor een succesvolle re-integratie. Er is in het tweede spoor wellicht al veel gedaan om uw werknemer terug aan het werk te krijgen, maar helaas zonder het gewenste resultaat. Het inzetten van re-integratiebegeleiding kan dan belangrijk zijn voor een succesvol traject: de werknemer kan aan de slag in een passende baan. En de werkgever hoeft niet langer de WGA-uitkering te betalen. 

Wilt uw meer weten over re-integratie derde spoor? Neem dan contact met ons op.

Wat is re-integratie derde spoor?

Als de werknemer na twee jaar arbeidsongeschiktheid nog geenpassend werk heeft gevonden, volgt het UWV met een WIA-keuring. Als een verminderde arbeidsproductiviteit van 35-80% wordt vastgesteld, komt een werknemer in aanmerking voor een WGA-uitkering. Re-integratie derde spoor is het begeleiden van werknemers met een WGA-uitkering naar een passende baan. Hierbij is het uiteindelijke doel het vinden van nieuw werk en daarmee

  • hogere inkomsten voor de werknemer
  • en vermindering van kosten voor de werkgever.

Vanwege de aanzienlijke risico’s van een dergelijk derde spoor traject is het raadzaam een specialist in te schakelen. Onze experts kunnen uw werknemer begeleiden naar duurzaam werk.

Weetje

Werknemers van eigen risicodragers krijgen meer re-integratiebegeleiding en zijn vaker aan het werk dan hun (zieke) collega’s die voor hun re-integratie op het UWV zijn aangewezen.
Dat blijkt uit onderzoek uit 2021 van de Universiteit van Amsterdam.

Verschil re-integratie tweede spoor en re-integratie derde spoor

Een derde spoor verloopt in grote lijnen zoals een tweede spoor. Het is dan ook vaak een vervolg op het tweede spoortraject. Maar aangezien de werknemer al langere tijd niet heeft gewerkt, is het soms een extra uitdaging voordat deze werknemer klaar is voor een nieuwe baan. Een andere uitdaging is bijvoorbeeld het overtuigen van een potentiële werkgever om de werknemer aan te nemen, door de grotere risico’s.

Offerte aanvragen

Derde spoor re-integratie

Wilt u gebruikmaken van onze expertises?

Vraag een offerte aan