Kennisbank

Als arbeidskundig expertisecentrum is het op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen enorm belangrijk.

We willen die kennis graag gebruiken om u en uw organisatie te helpen. Om die reden delen wij onze kennis en ervaring.

Coaching op persoonijke ontwikkeling

Expertise

4w5a05191_1_20211229_141336

Als werkgever begrijp je het belang van de persoonlijke ontwikkeling van je werknemers. Je wilt hen graag ondersteunen bij hun groei, zowel op persoonlijk als professioneel vlak. Bij ADXpert bieden we een speciale dienst aan die zich richt op het begeleiden van werknemers bij hun persoonlijke ontwikkeling.

Stel je voor dat je een werknemer hebt die onlangs is gepromoveerd tot teamleider. Hoewel hij uitblinkt in zijn technische vaardigheden, heeft hij moeite om zijn nieuwe leiderschapsrol op zich te nemen. Hij voelt zich onzeker over het aansturen van zijn team en worstelt met effectieve communicatie.

Een ander voorbeeld is tijdens een jaargesprek, waar er wordt gesproken over communicatie. Een werknemer geeft aan dat hij het weleens lastig vindt om tactvol te communiceren met collega’s. Hij heeft regelmatig aanvaringen met anderen en dat vindt hij zelf ook lastig. Hij zou dit willen veranderen en met een coach willen onderzoeken waarom het hem niet lukt om dit anders te doen.

Als werkgever besef je dat het cruciaal is om je werknemer te ondersteunen bij zijn persoonlijke ontwikkeling, zodat hij zijn nieuwe rol met vertrouwen kan vervullen. Daarom investeer je in persoonlijke ontwikkel coaching bij ADXpert.

Waarom investeren in persoonlijke ontwikkeling?

Persoonlijke ontwikkeling is essentieel voor het succes van je werknemers en je organisatie als geheel. Door te investeren in hun groei vergroot je hun motivatie, productiviteit en betrokkenheid. Bovendien stimuleert persoonlijke ontwikkeling een positieve werkcultuur en helpt bij het behouden van werknemers.

Voordelen van persoonlijke ontwikkel coaching

Bij coaching bieden wij een professionele manier van begeleiden van leerprocessen bij individuen, met de nadruk op de werkcontext. Onze persoonlijke ontwikkel coaching biedt verschillende voordelen voor zowel werknemers als werkgevers:

  • Verbeterde prestaties: door gerichte begeleiding kunnen werknemers hun vaardigheden en competenties ontwikkelen, wat resulteert in betere prestaties op het werk.
  • Verhoogde betrokkenheid: Wanneer werknemers zich gesteund voelen in hun groei, raken ze meer betrokken bij hun werk en het succes van de organisatie.
  • Effectieve communicatie: Persoonlijke coaching helpt werknemers om hun communicatieve vaardigheden te verbeteren, waardoor ze effectiever kunnen samenwerken met collega's en klanten.
  • Zelfvertrouwen en motivatie: Door te werken aan hun persoonlijke ontwikkeling krijgen werknemers meer zelfvertrouwen en worden ze gemotiveerder om uitdagingen aan te gaan en hun doelen te bereiken.

Hoe werkt persoonlijke coaching?

Het doel van ontwikkelcoaching is het verbeteren van de prestaties bij gestelde ontwikkeldoelen en het vergroten van de zelfverantwoordelijkheid (eigenaarschap) voor het leerproces. We werken vanuit de oplossingsgerichte benadering (Solution Focused Approach), waarbij de focus ligt op eigenaarschap en wat werkt.

In nauwe samenwerking met de werknemer stellen we ontwikkeldoelen vast en identificeren we gebieden waarin ze kunnen groeien. Met behulp van bewustmakende gesprekken, stimulerende technieken en praktische tools helpen onze coaches hen om obstakels te overwinnen en hun volledige potentieel te benutten.

Het coaching traject begint met een kennismakingsgesprek tussen werknemer en coach, waarbij de hulpvraag en ontwikkeldoelen helder worden vastgesteld. De sessies hebben een bewustmakend, stimulerend en reflecterend karakter en zijn uiteraard vertrouwelijk.

Bij ADXpert begrijpen we het belang van persoonlijke ontwikkeling binnen organisaties. Onze ontwikkelcoaching is afgestemd op de specifieke behoeften van werknemers. Neem vandaag nog contact met ons op om te ontdekken hoe we jouw werknemers kunnen ondersteunen bij hun persoonlijke groei en bijdragen aan het succes van je organisatie.

Offerte aanvragen

Letselschadebegeleiding

Wilt u gebruikmaken van onze expertises?

Vraag een offerte aan