De drempel om in de WIA te komen wordt hoger. Dat merken we door het veelvuldig opleggen van loonsancties door het UWV. Daarnaast wijzigen volgens de jongste kabinetsplannen de beoordelingscriteria. WIA-uitkeringsgerechtigden die 80% tot 100% arbeidsongeschikt zijn, zullen sneller en actiever naar passend werk begeleid worden. Om werkgevers te stimuleren mensen in dienst te nemen die tijdens een vorig dienstverband 2 jaar ziek waren, geldt sinds 1 januari 2017 de Wet tegemoetkoming loondomein (Wtl).

 

Regelingen Wtl
In deze wet zijn 2 regelingen geïntroduceerd om de loonkosten voor werkgevers te verminderen als ze mensen vanuit een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt in dienst nemen of in dienst houden. Werkgevers worden gestimuleerd om deze mensen een kans te geven. Het gaat om de volgende regelingen:
1. het lage-inkomensvoordeel (LIV), geldt met ingang van 1 januari 2017;
2. het loonkostenvoordeel (LKV), geldt met ingang van 1 januari 2018.

LIV
Voor werknemers met een laag salaris, tot 125% van het wettelijk minimumloon, ontvangt de werkgever maximaal € 1,01 subsidie per gewerkt uur, mits er minimaal 1.248 uren per jaar gewerkt zijn. In deze regeling is onderscheid gemaakt tussen ‘gewoon’ LIV en het jeugd-LIV. De regeling verloopt volledig automatisch en is te stapelen met het loonkostenvoordeel (LKV).

LKV
LKV vervangt de premiekortingen voor oudere werknemers en arbeidsgehandicapte werknemers. Er zijn vier soorten LKV’s. Het gaat om:

 • LKV oudere werknemers (56+);
 • LKV arbeidsgehandicapte werknemers;
 • LKV doelgroep banenafspraak en scholingsbelemmerden;
 • LKV herplaatsen arbeidsgehandicapte werknemers.

Hoogte tegemoetkomingen
De huidige premiekortingen gelden op basis van 36 uur per week. Dat systeem verandert. De LKV gaat berekend worden op basis van de verloonde uren. Momenteel is de premiekorting meestal € 583,33 per maand. Dit bedrag mag direct aan het eind van elke maand met het bedrag van loonheffing verrekend worden. Dat merkt de werkgever direct in de liquiditeit. Dat gaat met Wtl heel anders. De Belastingdienst weet hoeveel uur de werknemer gewerkt heeft. Negen maanden na het jaar waarin deze uren gemaakt zijn, keert de Belastingdienst het subsidiebedrag aan de werkgever uit. Om welke bedragen gaat het?

 • Voor oudere of arbeidsgehandicapte werknemers wordt € 3,05 per verloond uur uitgekeerd. Het gaat om een maximaal bedrag van € 6.000,- per jaar. De tegemoetkoming geldt 3 jaar. Dat betekent dat de werkgever maximaal € 18.000,- kan ontvangen.
  • Dat is € 1.000,- minder per jaar dan de huidige regeling premiekorting of mobiliteitsbonus.
  • Voor Wajongers is dit bedrag weer fors hoger dan in 2017. Nu, in 2017, is de tegemoetkoming slechts € 2.000,- per jaar.
 • Voor werknemers uit de doelgroep banenafspraak of scholingsbelemmerden is de subsidie per uur € 1,01 met een maximum van € 2.000,- per jaar. Scholingsbelemmerden zijn mensen die niet in staat zijn of waren om het regulier onderwijs te volgen. Meestal is de praktijkschool of het speciaal onderwijs doorlopen.

Met name voor de kleine werkgever is de LKV een vooruitgang in vergelijking met de situatie zoals het nu al 15 jaar geregeld is. Er is geen sprake meer van korting op de te betalen premies maar een subsidie per gewerkt uur. Nu kan het gebeuren dat een kleine werkgever met bijvoorbeeld 4 parttime werknemers maar € 3.000,- van de € 7.000,- premiekorting op jaarbasis terugzag in zijn administratie.

Voorwaarden LKV
Om de subsidies te kunnen ontvangen, zal de werkgever een doelgroepverklaring van het UWV in bezit moeten hebben. Deze eis geldt voor alle soorten LKV’s. Dat is nieuw, want in 2017 hoeft de werkgever voor een arbeidsgehandicapte die in dienst komt of in dienst blijft, geen doelgroepverklaring te hebben. In het kader van overgangsrecht hoeft voor deze medewerkers in 2018 geen doelgroepverklaring aanwezig te zijn in de administratie. Als in december 2017 premiekorting toegepast wordt, ontvangt de werkgever in 2018 automatisch de LKV als er in de aangiften van 2018 aangegeven wordt dat LKV van toepassing is.

Een andere rigide voorwaarde is dat de werkgever de doelgroepverklaring binnen 3 maanden nadat de werknemer in dienst is gekomen moet aanvragen. Te laat? Dan kan dat betekenen dat u als werkgever € 18.000,- misloopt. Dat vind ik een onredelijke eis. Zeker omdat:
1. De werkgever officieel pas na de proeftijd van twee maanden (artikel 63a Ziektewet) het recht heeft om te weten of de werknemer tot de doelgroep arbeidsgehandicapten van LKV behoort. Dan is er nog maar 1 maand over om de doelgroepverklaring aan te vragen;
2. Doelgroepaanvragen raken kwijt bij het UWV. Het UWV heeft 8 weken de tijd om de aanvraag te verwerken. In onze praktijk komt het vaak voor dat we het UWV bellen om te vragen waar de doelgroepverklaring blijft. Dan blijkt de aanvraag helemaal niet bekend te zijn bij het UWV. Voor een grote opdrachtgever hebben we deze aanvragen verzorgd. In zeker 5 gevallen was de aanvraag zoek. Dat kan een schadepost opleveren van € 90.000,-. Helaas is het niet mogelijk om post aangetekend naar het UWV te versturen. Mijn advies: bel na enkele dagen het UWV met de vraag of de aanvraag in het systeem staat. Dat geldt ook voor doelgroepverklaringen die u aanvraagt bij de gemeente.

Het aparte is dat de termijn van 3 maanden nergens in de parlementaire stukken van de Wet tegemoetkoming loondomein is genoemd. Deze termijn is meegenomen in de Verzamelwet 2017. Niemand heeft het blijkbaar in de gaten gehad. Het zal privacyschending in de hand werken omdat werkgevers moeite zullen hebben om te wachten tot 2 maanden voorbij zijn en 1 maand te kort is om het goed te regelen.

Hoe verloopt de verwerking?
Zodra de werkgever de doelgroepverklaring heeft ontvangen, kan werkgever de LKV toepassen in de loonadministratie. De maanden tussen de 1e werkdag en de ontvangst van de doelgroepverklaring kunnen gecorrigeerd worden.
De Belastingdienst en het UWV wisselen gegevens uit. Voor half maart 2019 stuurt de Belastingdienst een voorlopige subsidieberekening over 2018. Voor 1 mei 2019 kan de werkgever nog correcties doorvoeren. Vervolgens volgt in augustus 2019 de definitieve berekening en in september 2019 de uitbetaling.

Een addertje……..
Verder zit er in de wetgeving een addertje onder het gras. Bij overdracht van de onderneming vervallen de rechten op het loonkostenvoordeel. Dus bij een fusie of een omzetting van een eenmanszaak of vof naar een bv, kunnen tienduizenden euro’s verdampen. In het laatste geval verandert alleen het loonheffingsnummer!

Belangrijkste verschillen met huidige regelingen?

 • De fiscus en het UWV houden LKV bij voor de werkgever;
 • Ook voor de kleinere werkgever is het aantrekkelijk. Geen kortingen maar subsidies;
 • Geen voordeel aan het eind van elke maand maar jaarlijkse afrekening;
 • Hogere subsidies voor Wajongeren;
 • Rigide eis om doelgroepverklaring binnen 3 maanden in bezit te hebben;
 • Subsidies verdampen bij fusies of overnames.


Tientallen andere tegemoetkomingen
Het is zeker de moeite waard om tal van andere regelingen te bestuderen. Het gaat om fiscale tegemoetkomingen. Dat heeft het voordeel dat tot 5 jaar terug per abuis niet geclaimde subsidies alsnog door de Belastingdienst aan u overgemaakt worden. ADXpert voert per jaar minimaal 50 SFA-onderzoeken bij werkgevers uit om dit te realiseren. Wij doen dat op basis van no-cure-no-pay. In 90% van de situaties blijken er regelingen gemist te zijn. Dat ligt niet aan de HR- of salarisadministratie, maar aan de omvangrijke en complexe materie!

 

 

Terug naar het overzicht

Een vrijblijvende offerte aanvragen

Wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen? Vraag een vrijblijvende offerte aan.

Vraag een offerte aan

Wij staan voor u klaar!

Ons team van specialisten staat voor u klaar! U kunt ons telefonisch bereiken op 085 - 27 33 409 of ga naar contact en maak gebruik van ons contactformulier.

Wij werken o.a. voor:

Daka
CBT Rijnmond
Antwan Hoveniersbedrijf
HNG-Groep
De Jong
RSG Ter Apel
SMO
IV-Groep
FRENOFLEX

© 2016 - ADXPERT Arbeidskundig Expertisecentrum | Privacybeleid