De drempel om in de WIA te komen wordt hoger. Dat merken we door het veelvuldig opleggen van loonsancties door het UWV. Ook zullen WIA-uitkeringsgerechtigden, die 80% tot 100% arbeidsongeschikt zijn, sneller en actiever naar passend werk begeleid worden. Om werkgevers te stimuleren mensen in dienst te nemen, die tijdens een vorig dienstverband 2 jaar ziek waren, geldt sinds 1 januari 2017 de Wet tegemoetkoming loondomein (Wtl).

Regelingen Wtl

In deze wet zijn twee regelingen geïntroduceerd om de loonkosten voor werkgevers te verminderen als ze mensen vanuit een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt in dienst nemen of in dienst houden. Werkgevers worden door middel van loonkostenvoordelen gestimuleerd om deze mensen een kans te geven. Het gaat om de volgende regelingen:

 1. het lage-inkomensvoordeel (LIV), geldt met ingang van 1 januari 2017;
 2. het loonkostenvoordeel (LKV), geldt met ingang van 1 januari 2018.

LIV

Voor werknemers met een laag salaris ontvangt de werkgever maximaal € 1,01 subsidie per gewerkt uur, mits er minimaal 1.248 uren per jaar gewerkt zijn. In deze regeling is onderscheid gemaakt tussen ‘gewoon’ LIV en het jeugd-LIV. De regeling verloopt volledig automatisch.

LKV

LKV vervangt de premiekortingen voor oudere werknemers en arbeidsgehandicapte werknemers. Deze regeling verloopt niet automatisch. Er zijn vier soorten LKV’s. Het gaat om:

 • Oudere werknemers (56+);
 • Arbeidsgehandicapte werknemers;
 • Doelgroep banenafspraak en scholingsbelemmerden;
 • Herplaatsen arbeidsgehandicapte werknemers.

Veranderingen

De premiekortingen waren op basis van 36 uur per week en bedroeg meestal € 583,33 per maand. Dit kortingsbedrag werd direct aan het einde van elke maand met het bedrag van de loonheffing verrekend. Dat merkte de werkgever dus direct in de liquiditeit. Dit gaat nu heel anders. Het LKV wordt berekend op basis van de verloonde uren. De Belastingdienst weet hoeveel uur de werknemer gewerkt heeft. Negen maanden na het jaar waarin deze uren gemaakt zijn, keert de Belastingdienst het volledige bedrag in een keer aan de werkgever uit.

Hoogte bedragen

Voor oudere of arbeidsgehandicapte werknemers is het bedrag € 3,05 per verloond uur met een maximum van € 6.000,- per jaar. Dat is € 1.000,- minder per jaar dan de voorgaande premiekortingen. De tegemoetkoming geldt wel nog steeds 3 jaar. Dat betekent dat de werkgever maximaal € 18.000,- kan ontvangen.

Voor werknemers uit de doelgroep banenafspraak of scholingsbelemmerden is het loonkostenvoordeel per uur € 1,01 met een maximum van € 2.000,- per jaar. Scholingsbelemmerden zijn mensen die niet in staat zijn of waren om het regulier onderwijs te volgen. Meestal is de praktijkschool of het speciaal onderwijs doorlopen.

Met name voor de kleine werkgever is het LKV een vooruitgang in vergelijking met de situatie zoals het al 15 jaar geregeld was. Er is geen sprake meer van korting op de te betalen premies, maar een subsidie per gewerkt uur. Voorheen kon het gebeuren dat een kleine werkgever met bijvoorbeeld 4 parttime werknemers maar € 3.000,- van de € 7.000,- premiekorting op jaarbasis terugzag in zijn administratie.

Voorwaarden LKV

Om de loonkostenvoordelen te kunnen ontvangen, zal de werkgever voor iedere werknemer een doelgroepverklaring van het UWV in bezit moeten hebben. Deze eis geldt voor alle soorten LKV’s. Dat is nieuw, want voorheen hoefde de werkgever voor een arbeidsgehandicapte die in dienst komt of in dienst blijft, geen doelgroepverklaring te hebben.

Een andere rigide voorwaarde is dat de werkgever de doelgroepverklaring binnen 3 maanden nadat de werknemer in dienst is gekomen moet aanvragen. Te laat? Dan betekent dat dat u als werkgever € 18.000,- misloopt. Dat vindt ADXpert een onredelijke eis, zeker omdat:

 1. de werkgever officieel pas na de proeftijd van twee maanden (artikel 63a Ziektewet) het recht heeft om te weten of de werknemer tot de doelgroep arbeidsgehandicapten van LKV behoort. Dan is er nog maar 1 maand over om de doelgroepverklaring aan te vragen;
 2. de aanvragen voor een doelgroepverklaring kwijtraken bij het UWV. Het UWV heeft 13 weken de tijd om de aanvraag te verwerken. Bij ADXpert komt het vaak voor dat we enkele dagen na het versturen van de aanvraag het UWV namens de klant bellen om te vragen waar de doelgroepverklaring blijft. Dan blijkt de aanvraag helemaal niet bekend te zijn bij het UWV. Voor een grote opdrachtgever was in zeker 5 gevallen de aanvraag zoek. Dat kan een schadepost opleveren van € 90.000,–.

Het aparte is dat de termijn van 3 maanden nergens in de parlementaire stukken van de Wet tegemoetkoming loondomein is genoemd. Deze termijn is meegenomen in de Verzamelwet 2017. Niemand heeft het blijkbaar in de gaten gehad. Het zal privacy schending in de hand werken, omdat werkgevers moeite zullen hebben om te wachten tot 2 maanden proeftijd voorbij zijn en 1 maand te kort is om de zaken goed te regelen.

Geld ontvangen

Zodra de werkgever de doelgroepverklaring heeft ontvangen, kan werkgever het LKV toepassen in de loonadministratie. De maanden tussen de eerste werkdag en de ontvangst van de doelgroepverklaring kunnen gecorrigeerd worden.

De Belastingdienst en het UWV wisselen gegevens uit. Voor half maart stuurt het UWV een beschikking met een voorlopige subsidieberekening over het afgelopen boekjaar. Voor 1 mei kan de werkgever nog correcties doorvoeren. Vervolgens volgt eind juli de definitieve beschikking van de Belastingdienst en volgt na zes weken de uitbetaling.

Een addertje……..

Verder zit er in de nieuwe wetgeving een addertje onder het gras. Bij overdracht van de onderneming vervallen de rechten op het loonkostenvoordeel. Dus bij een fusie of een omzetting van een eenmanszaak of vof naar een bv, kunnen tienduizenden euro’s verdampen. Zelfs al verandert dus alleen het loonheffingsnummer!

Belangrijkste verschillen met huidige regelingen

 • De fiscus en het UWV houden het LKV bij voor de werkgever op basis van verloonde uren in salarisadministratie;
 • Ook voor de kleinere werkgever is het aantrekkelijk. Geen kortingen, maar subsidies;
 • Geen voordeel aan het eind van elke maand, maar jaarlijkse afrekening;
 • Rigide eis om doelgroepverklaring binnen 3 maanden aangevraagd te hebben;
 • Subsidies verdampen bij fusies of overnames.

Tientallen andere tegemoetkomingen

Het is zeker de moeite waard om naast de loonkostenvoordelen tal van andere fiscale tegemoetkomingen te laten bestuderen. Tot 5 jaar terug kunnen per abuis niet geclaimde subsidies alsnog bij de Belastingdienst teruggevorderd worden. ADXpert voert per jaar minimaal 50 scans bij werkgevers uit om dit te realiseren. Wij doen dat op basis van no cure, no pay. In 70% van de situaties blijken er regelingen gemist te zijn. Dat ligt niet aan de HR- of salarisadministratie, maar aan de omvangrijke en complexe materie. Neem daarom contact met ons op!

Terug naar het overzicht

Een vrijblijvende offerte aanvragen

Wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen? Vraag een vrijblijvende offerte aan.

Vraag een offerte aan

Wij staan voor u klaar!

Ons team van specialisten staat voor u klaar! U kunt ons telefonisch bereiken op 085 - 27 33 409 of ga naar contact en maak gebruik van ons contactformulier.

Wij werken o.a. voor:

Daka
CBT Rijnmond
Antwan Hoveniersbedrijf
HNG-Groep
De Jong
RSG Ter Apel
SMO
IV-Groep
FRENOFLEX

© 2016 - ADXPERT Arbeidskundig Expertisecentrum | Privacybeleid