Kennisbank

Als arbeidskundig expertisecentrum is het op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen enorm belangrijk.

We willen die kennis graag gebruiken om u en uw organisatie te helpen. Om die reden delen wij onze kennis en ervaring.

av_adxpert-2019_02kopie_2_20190528_161346

Loonwaarde Onderzoek

Expertise

De loonwaarde is de economische waarde van de prestaties van de werknemer. Bij arbeidsongeschiktheid kan een situatie ontstaan waarin een werknemer structureel minder toe kan voegen aan de organisatie dan in de uitgangssituatie. Om inzicht te krijgen in de gevolgen van ziekteverzuim voor de organisatie, is het van belang te weten welke loonwaarde een werknemer heeft. Een loonwaarde onderzoek biedt hierin duidelijkheid.

Waarom wordt een loonwaarde onderzoek ingezet?

Een loonwaarde onderzoek maakt de gevolgen van langdurige arbeidsongeschiktheid inzichtelijk. Er ontstaat duidelijkheid over de restverdiencapaciteit van de werknemer bij structurele werkzaamheden. Daarbij is er inzicht in de financiële consequenties voor de werknemer zelf en voor de werkgever. Een loonwaarde onderzoek levert bovendien de onderbouwing voor het UWV als onderdeel van het re-integratieverslag of de ontslagprocedure. Daarnaast is het een onderbouwing voor de verzuimverzekeraar bij de vaststelling van een uitkeringspercentage.

Hoe wordt een loonwaarde onderzoek uitgevoerd?

Onze arbeidsdeskundige voert het loonwaarde onderzoek uit. Dit arbeidsdeskundig onderzoek bestaat uit meerdere onderdelen:

  • een gesprek met werknemer;
  • een gesprek met de leidinggevende en/of de HR-adviseur;
  • een werkplekonderzoek;
  • een taak- en functieanalyse;
  • een analyse van de factoren die van invloed zijn op de loonwaarde. Deze analyse wordt gebaseerd op de belastbaarheid van de werknemer die door de bedrijfsarts is vastgesteld (Functionele Mogelijkheden Lijst). Eventueel overlegt onze arbeidsdeskundige met de bedrijfsarts.

Offerte aanvragen

Loonwaardeonderzoek

Wilt u gebruikmaken van onze expertises?

Vraag een offerte aan