Kennisbank

Als arbeidskundig expertisecentrum is het op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen enorm belangrijk.

We willen die kennis graag gebruiken om u en uw organisatie te helpen. Om die reden delen wij onze kennis en ervaring.

Loonwaarde Onderzoek

Expertise

4w5a9389_1_20200323_132559

De loonwaarde is de economische waarde van de prestaties van de werknemer. Bij arbeidsongeschiktheid kan een situatie ontstaan waarin een werknemer structureel minder toe kan voegen aan de organisatie dan in de uitgangssituatie. Om inzicht te krijgen in de gevolgen van ziekteverzuim voor de organisatie, is het van belang te weten welke loonwaarde een werknemer heeft. Een loonwaarde onderzoek biedt hierin duidelijkheid.

Waarom wordt een loonwaarde onderzoek ingezet?

Een loonwaarde onderzoek maakt de gevolgen van langdurige arbeidsongeschiktheid inzichtelijk. Er ontstaat duidelijkheid over de restverdiencapaciteit van de werknemer bij structurele werkzaamheden. Daarbij is er inzicht in de financiële consequenties voor de werknemer zelf en voor de werkgever. Een loonwaarde onderzoek levert bovendien de onderbouwing voor het UWV als onderdeel van het re-integratieverslag of de ontslagprocedure. Daarnaast is het een onderbouwing voor de verzuimverzekeraar bij de vaststelling van een uitkeringspercentage.

Het loonwaardeonderzoek kan om verschillende redenen ingezet worden. Als een werkgever geadviseerd wil worden over de loonwaarde van een gereïntegreerde werknemer of een objectief oordeel wil over de hoogte van het loon voor een nieuwe functie. Ook bij een conflict over loonwaarde na ziekteverzuim kan een loonwaardeonderzoek uitkomst bieden. 

Hoe wordt een loonwaarde onderzoek uitgevoerd?

Onze arbeidsdeskundige voert het loonwaarde onderzoek uit. Dit loonwaarde onderzoek bestaat uit meerdere onderdelen:

  • een gesprek met werknemer;
  • een gesprek met de leidinggevende en/of de HR-adviseur;
  • een werkplekonderzoek;
  • een taak- en functieanalyse;
  • een analyse van de factoren die van invloed zijn op de loonwaarde. Deze analyse wordt gebaseerd op de belastbaarheid van de werknemer die door de bedrijfsarts is vastgesteld (Functionele Mogelijkheden Lijst). Eventueel overlegt onze arbeidsdeskundige met de bedrijfsarts.

Het loonwaarde onderzoek wordt objectief uitgevoerd. Een eerlijk oordeel zorgt voor helderheid tijdens de reïntegratieperiode van de werknemer. 

Offerte aanvragen

Loonwaardeonderzoek

Wilt u gebruikmaken van onze expertises?

Vraag een offerte aan