Kennisbank

Als arbeidskundig expertisecentrum is het op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen enorm belangrijk.

We willen die kennis graag gebruiken om u en uw organisatie te helpen. Om die reden delen wij onze kennis en ervaring.

Loonwaarde Onderzoek

Expertise

4w5a9389_1_20200323_132559

De loonwaarde is de economische waarde van de prestaties van de werknemer. Bij arbeidsongeschiktheid kan een situatie ontstaan waarin een werknemer structureel minder toe kan voegen aan de organisatie dan wanneer hij volledig functioneert. Om inzicht te krijgen in de gevolgen van ziekteverzuim voor de organisatie, is het van belang te weten welke loonwaarde een werknemer heeft. Een loonwaarde onderzoek biedt hierin duidelijkheid.

Wij voeren het loonwaarde onderzoek objectief uit. Want een eerlijk oordeel zorgt voor helderheid tijdens de re-integratieperiode van de werknemer. Daar staan we voor.

Wat levert een loonwaarde onderzoek u op?

Het loonwaarde onderzoek kan om verschillende redenen ingezet worden. Als een werkgever geadviseerd wil worden over de loonwaarde van een gere-integreerde werknemer of een objectief oordeel wil over de hoogte van het loon voor een nieuwe functie. Ook bij een conflict over loonwaarde na ziekteverzuim kan een loonwaarde onderzoek uitkomst bieden.

Wist u dat...

Arbeidstherapie niet hetzelfde is als werkhervatting? Bij arbeidstherapie is de arbeid juist bedoeld om na te gaan óf iemand belastbaar is voor (een deel van) de arbeid. Tijdens deze periode wordt geen loonwaarde aan de arbeid gekoppeld.

Lees in dit artikel meer over valkuilen bij arbeidstherapeutisch werk.

Waarom wordt een loonwaarde onderzoek ingezet?

Een loonwaarde onderzoek geeft inzicht in de gevolgen van langdurige arbeidsongeschiktheid van uw werknemer. Met het loonwaarde onderzoek

  • ontstaat duidelijkheid over de restverdiencapaciteit van de werknemer bij structurele werkzaamheden;
  • worden de financiële consequenties voor de werknemer duidelijk, maar ook voor u als werkgever;
  • levert u de onderbouwing voor het UWV als onderdeel van het re-integratieverslag of de ontslagprocedure;
  • wordt bovendien de onderbouwing geleverd voor de verzuimverzekeraar bij de vaststelling van een uitkeringspercentage.

Hoe wordt een loonwaarde onderzoek bij ADXpert uitgevoerd?

Onze arbeidsdeskundige voert het loonwaarde onderzoek uit. Dit loonwaarde onderzoek bestaat uit gesprekken met de werknemer en met de leidinggevende en/of de HR-adviseur. Ook een werkplekonderzoek en een taak- en functieanalyse behoren tot het loonwaarde onderzoek.

Verder analyseren we de factoren die van invloed zijn op de loonwaarde. Deze analyse wordt gebaseerd op de belastbaarheid van de werknemer die door de bedrijfsarts is vastgesteld met behulp van een FML. Waar nodig overlegt onze arbeidsdeskundige met de bedrijfsarts.

Offerte aanvragen

Loonwaardeonderzoek

Wilt u gebruikmaken van onze expertises?

Vraag een offerte aan