Kennisbank

Als arbeidskundig expertisecentrum is het op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen enorm belangrijk.

We willen die kennis graag gebruiken om u en uw organisatie te helpen. Om die reden delen wij onze kennis en ervaring.

Loonsanctie

Expertise

4w5a07361_1_20211229_141409

Wanneer het UWV vaststelt dat u als werkgever niet alles heeft gedaan gedurende het re-integratieproces van de werknemer, legt het UWV een loonsanctie op. Om in aanmerking te komen op bekorting van deze loonsanctie, moeten de tekortkomingen worden gerepareerd. De deskundigen van ADXpert begeleiden u graag in een dergelijk project. Samen met u werken we naar een duurzame oplossing die voor alle partijen wenselijk is.

Wat betekent loonsanctie UWV

Een loonsanctie is een instrument van het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV). Vandaar de term loonsanctie UWV. Het is een loonsanctie bij ziekte van een werknemer waarmee het UWV de werkgever dwingt om alles uit de kast te halen om de langdurig zieke werknemer te laten re-integreren. Daarmee is dit een loonsanctie voor de werkgever: die moet een jaar langer het loon doorbetalen aan de werknemer als hij zich volgens het UWV niet genoeg inspant. En dat komt best aan, ook omdat de verzuimverzekeraar deze loonsanctie gewoonlijk niet vergoedt

Loonsanctie repareren

Moet u van het UWV onverhoopt toch langer moeten voldoen aan de loondoorbetalingsplicht, dan krijgt u ook te horen waarom u deze loonsanctie krijgt opgelegd. Bijvoorbeeld omdat u te laat een arbeidsdeskundig onderzoek of een tweede spoor traject heeft ingezet.

Het UWV vindt dat u uw verplichtingen niet bent nagekomen. U heeft bijvoorbeeld te laat een arbeidsdeskundig onderzoek of een tweede spoor traject ingezet. Of u heeft uw werknemer onvoldoende gestimuleerd om zijn verantwoordelijkheid te nemen of om een loonstop toe te passen als een werknemer zijn re-integratieverplichtingen niet nakwam.

Een loonsanctie UWV kan dus flinke financiële gevolgen hebben voor een werkgever. Toch hoeft u niet bij de pakken neer te gaan zitten. Samen met u bekijken we wat nodig is om te loonsanctie te repareren. Bijvoorbeeld door arbeidsdeskundig onderzoek in te zetten als de re-integratiemogelijkheden in spoor 1 onvoldoende zijn onderzocht. Of om alsnog een spoor 2-traject in te zetten als dit nog niet gedaan is. Op die manier kunnen de kosten van een loonsanctie teruggebracht worden of zelfs volledig gecompenseerd. ADXpert helpt u graag.

Vraag hier uw offerte aan

Repareren loonsancties

Wilt u gebruikmaken van onze expertises?

Vraag een offerte aan

Wil je loonsancties voorkomen en je re-integratiekennis versterken?

Schrijf je dan in voor onze training 'Voorkomen Loonsancties'! Leer praktische vaardigheden om formulieren correct in te vullen, passend werk te definiëren, en effectief om te gaan met de FML. Samen met onze deskundige trainers werk je aan een duurzame oplossing die voor alle partijen wenselijk is. Meer informatie of aanmelden kan via onderstaande knop.

Aanmelden training voorkomen loonsancties