Kennisbank

Als arbeidskundig expertisecentrum is het op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen enorm belangrijk.

We willen die kennis graag gebruiken om u en uw organisatie te helpen. Om die reden delen wij onze kennis en ervaring.

Loonsanctie Reparatie

Expertise

av_adxpert-2019_01kopie_1_20190528_162740

Wanneer het UWV vaststelt dat u als werkgever niet alle benodigde stappen hebt gezet om de werknemer aan het werk te helpen, legt het UWV een loonsanctie op. Om in aanmerking te komen op bekorting van de sanctie, dienen zogenoemde loonsanctie reparatieactiviteiten te worden uitgevoerd. Onze deskundigen begeleiden u graag hierbij. Samen werken we naar een duurzame oplossing voor alle partijen.

Wat betekent loonsanctie UWV

Een loonsanctie is een instrument van het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV). Het UWV is bang dat de werkgever niet alles uit de kast haalt om de langdurig zieke werknemer weer te re-integreren. Daarom is deze sanctie bedacht. De werkgever die zich naar het oordeel van het UWV niet voldoende inspant, moet een extra jaar loon doorbetalen. Dat komt best aan, ook omdat de verzuimverzekeraar deze sanctie gewoonlijk niet vergoedt.

Waarom wordt een loonsanctie opgelegd?

In de brief die u krijgt als er sprake is van verlenging van de loonsdoorbetalingsplicht staat ook het argument waarom u deze sanctie krijgt opgelegd. Er zijn een aantal mogelijkheden:

  1. Het UWV vindt dat u uw verplichtingen niet bent nagekomen. U heeft bijvoorbeeld te laat een arbeidsdeskundig onderzoek of een tweede spoor traject ingezet.
  2. Het UWV vindt dat u zich onvoldoende hebt ingespannen voor re-integratie.
  3. Het UWV is van mening dat u uw werknemer onvoldoende hebt gestimuleerd om zijn verantwoordelijkheid te nemen. U heeft bijvoorbeeld verzuimd om een loonstop toe te passen als een werknemer zijn re-integratieverplichtingen niet nakwam.
  4. Het UVW vond dat de arbodienst of de bedrijfsarts u onjuist adviseerde, bijvoorbeeld klachtcontingent in plaats van tijdcontingent.
  5. Het UWV vond het oordeel van de bedrijfsarts niet juist, in casu te veel afwijken van het oordeel van de UWV-arts.

Hoe kunt u bezwaar maken tegen loonsanctie?

Als de loonsanctie is afgegeven, hoeft u niet bij de pakken neer te zitten. De kosten van een loonsanctie kunnen teruggebracht of zelfs volledig gecompenseerd worden. Dit wordt een loonsanctiereparatie genoemd.

1. Een succesvol bezwaarschrift tegen de beslissing van het UWV;
2. Het verhalen van de kosten op de arbodienst of de bedrijfsarts;
3. Het onmiddellijk inzetten van interventies die de periode beperken waarvoor de loonsanctie van toepassing is.

Hoe verloopt een loonsanctiereparatie?

Loonsanctiereparatie begint met een onderzoek. Uit het verslag van dit onderzoek blijkt of een bezwaarprocedure zin heeft of niet. Bij het onderzoek wordt het verslag van de 104 weken re-integratie geanalyseerd; verder de evaluatierapporten, en alle correspondentie met onder andere de werknemer, arbodienst en UWV. Het onderzoeksverslag bevat voor zover van toepassing ook het eerste concept van een bezwaarschrift of de schadeclaim. Op basis van dit onderzoek brengen we een advies uit, dat antwoord geeft op de volgende vragen: wel of niet bezwaar maken tegen de UWV-beslissing; wel of niet uw arbodienst aansprakelijk stellen; welke interventies kunnen op korte termijn worden ingezet?

Hoe kunt u een loonsanctie voorkomen?

Een loonsanctie voorkomen is uiteindelijk beter dan repareren. Ook als u geen loonsanctie hoeft te repareren kunt u contact met ons opnemen voor een adviesgesprek over hoe u loonsancties kunt voorkomen.

Hoe pakt ADXpert het aan?

Stap 1: Onderzoek

Er wordt onderzocht of een bezwaarprocedure zin heeft of niet. Bij het onderzoek wordt het verslag van de 104 weken re-integratie geanalyseerd; verder de evaluatierapporten en alle correspondentie. Het onderzoeksverslag bevat voor zover van toepassing is ook het eerste concept van een bezwaarschrift of de schadeclaim.

Stap 2: Advies

Op basis van het onderzoek brengen we een advies uit, dat antwoord geeft op de volgende vragen: 

1. Wel of niet bezwaar maken tegen de UWV-beslissing? 

2. Wel of niet uw arbodienst aansprakelijk stellen? 

3. Welke interventies kunnen op korte termijn worden ingezet?

Stap 3: Ondersteuning

Deskundige en juridische ondersteuning bij de bezwaarprocedure of aansprakelijkheidsstelling.

In alle gevallen waarin we loonsanctie reparatie toepassen, werken we samen met ElixHR, een juridische dienstverlener op het gebied van arbeidsrecht.

Offerte aanvragen

Loonsanctie repareren?

Wilt u gebruikmaken van onze expertises?

Vraag een offerte aan