Kennisbank

Als arbeidskundig expertisecentrum is het op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen enorm belangrijk.

We willen die kennis graag gebruiken om u en uw organisatie te helpen. Om die reden delen wij onze kennis en ervaring.

Letselschade Begeleiding

Expertise

av_adxpert-2019_01kopie_1_20190528_162740

Bij letselschadebegeleiding spelen verschillende belangen rondom de letselschadeprocedure een rol. De belangenbehartiger, de aansprakelijke verzekeraar of de betrokkene kunnen zelf begeleiding inschakelen van experts bij de oriëntatie op en bemiddeling naar andere passende werkmogelijkheden. ADXpert is daarbij een ervaren, deskundige en betrouwbare partner.

Voor een structurele werkhervatting in passend werk wordt gekeken naar werk dat zo dicht mogelijk aansluit bij de resterende functionele mogelijkheden van de betrokkene. Dit betekent dat er een re-integratievolgorde bestaat waarbij de focus ligt op de mogelijkheden bij de huidige werkgever, (spoor 1) en, zo nodig aanvullend, buiten de eigen organisatie (spoor 2). Het doel is om betrokkene zoveel mogelijk op zijn/haar eigen loonniveau te kunnen terugbrengen. De arbeidsdeskundige en de re-integratiecoach spelen hierbij een belangrijke en onafhankelijke rol. Zij hebben veel kennis en ervaring in het zoeken en vinden van en plaatsen in ander, passend werk.

In overleg met de betrokkene worden wensen en mogelijkheden geïnventariseerd, waarbij de benodigde scholing, training en werkplaatsaanpassingen in kaart worden gebracht (oriëntatie). Het komt veel voor dat de belastbaarheid van de betrokkene wordt getoetst in een zogenaamde werkervaringsplek (een soort stage). Zodoende wordt werkervaring opgedaan en kan er ondersteuning worden geboden door te solliciteren naar passend werk, veelal met succes! Wel wordt er van de betrokkene een goede medewerking en eigen inzet verwacht. Het gaat immers om de toekomst van betrokkene zelf.

Lees hier meer over de ervaring met ADXpert op het gebied van letselschadebegeleiding.

Offerte aanvragen

Letselschadebegeleiding

Wilt u gebruikmaken van onze expertises?

Vraag een offerte aan