Kennisbank

Als arbeidskundig expertisecentrum is het op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen enorm belangrijk.

We willen die kennis graag gebruiken om u en uw organisatie te helpen. Om die reden delen wij onze kennis en ervaring.

Kennisbank

Zieke werknemer, wat nu?

4w5a0521-min_11_20210112_205326

Iedere werkgever weet dat een zieke werknemer recht heeft op loondoorbetaling (minimaal 70%). Maar bent u ook op de hoogte van uw andere verplichtingen als werkgever? Is uw werknemer maar enkele dagen ziek, dan hoeft u niet veel te doen. Gaat het verzuim echter de kant op van langdurig verzuim, dan is het inschakelen van een arbodienst of een bedrijfsarts onvermijdelijk en zelfs verplicht.

Wettelijke verplichtingen rondom zieke werknemers

Iedere werkgever is verplicht om een basiscontract te hebben met een gecertificeerde arbodienst of een zelfstandig geregisseerde bedrijfsarts. Zodra u dus personeel aanneemt, moet er een contract worden afgesloten. Het ministerie van SZW heeft aan het basiscontract wel de nodige eisen gesteld. Zo moet er in het contract o.a. afspraken zijn vastgelegd voor ondersteuning aan de werkgever bij zijn verzuimbeleid.

Goede arbodienst onvermijdelijk

Een goede arbodienst zal zorgdragen dat het basiscontract aan de juiste voorwaarden voldoet. De arbodienst zal ook met u als werkgever de verplichte stappen doorlopen die de overheid heeft opgenomen in de Wet verbetering Poortwachter in samenwerking met uw zieke werknemer. Deze verplichte stappen kunt u vinden op de site van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Als u de Wet verbetering Poortwachter goed uitvoert, voorkomt u een loonsanctie van het UWV.

Boetes

De Inspectie van SWZ kan een boete opleggen als u geen basiscontract heeft afgesloten. Tevens kan de inspectie boetes opleggen als het basiscontract niet aan de gestelde voorwaarden voldoet. De boetes variëren van € 750 - € 1.500.

ADXpert

Voorkom boetes en schakel een professionele arbodienst in. Wij hebben veel expertise in huis en helpen u op een prettige, vakbekwame wijze bij uw verzuimbeleid. Vraag vrijblijvend informatie en/of een offerte aan. ADXpert weet wat werkt.