Kennisbank

Als arbeidskundig expertisecentrum is het op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen enorm belangrijk.

We willen die kennis graag gebruiken om u en uw organisatie te helpen. Om die reden delen wij onze kennis en ervaring.

Kennisbank

Ziek tijdens verplicht verlof

Hoveniersbedrijf HoogBoom heeft rondom de kerstdagen een verplichte, collectieve vakantie afgekondigd en het bedrijf zal de komende twee weken gesloten zijn. Alle werknemers zijn blij dat ze veertien dagen lang kunnen genieten van hun vrije dagen. Werknemer De Boef is minder blij. Hij zit gedeeltelijk in het verzuim vanwege een verstuikte enkel, waardoor hij maar een paar uur per dag aangepast werk kan doen op kantoor. Hij vindt dat deze verplichte vrije dagen niet van zijn vakantiesaldo mogen worden afgeschreven. Hij kan immers met zijn verstuikte enkel niet echt genieten van zijn vrije dagen. Hij wil deze liever opnemen als hij weer volledig hersteld is. Heeft De Boef hier een punt en is het afboeken van vakantiedagen tijdens ziekte bij een verplichte, collectief vastgestelde vakantie wel toegestaan?

Volledig arbeidsongeschikt

Als een werknemer volledig arbeidsongeschikt is en dus geen mogelijkheden heeft om te re-integreren, mogen de vakantiedagen zelfs bij een verplichte, collectief vastgestelde vakantie in principe niet worden afgeschreven. De reden hiervoor is dat het doel van ziekteverlof anders is dan vakantieverlof. Een zieke werknemer kan niet genieten van zijn vakantie, maar moet werken aan zijn herstel. Er bestaan echter op deze regel wel uitzonderingen. Met nadrukkelijke toestemming van de werknemer mag de werkgever toch de verplichte vakantiedagen afboeken. Een andere reden is als er in een schriftelijke overeenkomst of bijvoorbeeld in een CAO afspraken gemaakt zijn over het opnemen van bovenwettelijke vakantiedagen bij volledige ziekte. In zo'n situatie kunnen vakantiedagen boven het wettelijk minimum worden afgeboekt zonder toestemming (maar wel met kennisgeving) van het verlofsaldo van de werknemer.

Gedeeltelijk arbeidsongeschikt

Is een werknemer niet volledig arbeidsongeschikt, zoals werknemer De Boef in de bovenbeschreven fictieve situatie, en bestaan er re-integratiemogelijkheden dan ligt het anders. In zo'n situatie is er het subjectieve criterium dat de werknemer kan genieten van zijn vakantie. Hij wordt tijdens dit verlof immers vrijgesteld van re-integreren. Bij een verplichte vakantie zullen zijn vakantiedagen dan ook net als bij zijn collega's worden afgeschreven van zijn verlofsaldo.

Wettelijke bepalingen

Wil je er nog meer over weten? Kijk dan in het Burgerlijk Wetboek 7:638 lid 1 t/m 8. Hierin staan relevante informatie over vakantie in relatie tot arbeidsongeschiktheid.