Kennisbank

Als arbeidskundig expertisecentrum is het op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen enorm belangrijk.

We willen die kennis graag gebruiken om u en uw organisatie te helpen. Om die reden delen wij onze kennis en ervaring.

Kennisbank

Weigeren mondkapjesplicht leidt tot loonopschorting: een voorbeeld uit de praktijk

4w5a0405-min_3_20210112_205239

Het niet naleven van de mondkapjesplicht heeft tot boetes geleid, maar het opschorten van loon omdat een werknemer geen mondkapje draagt gaat toch een stap verder. Mag de werkgever dit doen? Of is dat niet redelijk ten opzichte van de werknemer?

Een paar dagen geleden deed de rechter uitspraak in een kort geding over deze kwestie. Het ging om een bezorger van een banketbakkerij die daar al meer dan 6 jaar in dienst was. Vanaf 13 oktober 2020 verplichtte de werkgever zijn werknemers om een mondkapje te dragen, waarop de werknemer weigerde dit te doen. Hij onderbouwde zijn weigering door aan te geven dat een mondkapje hem zou hinderen tijdens het werk en dat hij in staat was om afstand te houden van de mensen die hij tijdens zijn werk ontmoette. Zijn werkgever schortte de loonbetaling op en ontzegde hem de toegang tot het werk.

Zijn werkgever beriep zich op het instructierecht: de werknemer dient zich te houden aan de voorschriften die door de werkgever zijn opgesteld. De rechter oordeelt dat de banketbakker de verplichting tot het dragen van een mondkapje mocht opleggen in het kader van een gezonde en veilige werkomgeving. Het loon van de werknemer en de ontzegde toegang tot het werk waren dus rechtmatig.

Vragen over hoe u ook tijdens de coronacrisis voor een gezonde en veilige werkomgeving kunt zorgen voor uw werknemers? Neem dan contact op met onze experts!

De situatie in dit artikel is terug te vinden in de volgende uitspraak: ECLI:NL:RBMNE:2021:51