Kennisbank

Als arbeidskundig expertisecentrum is het op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen enorm belangrijk.

We willen die kennis graag gebruiken om u en uw organisatie te helpen. Om die reden delen wij onze kennis en ervaring.

Kennisbank

Wat te doen bij een arbeidsconflict en een ziekmelding?

Deze vraag stelden wij aan arbeidsdeskundige Cees Willem Dam van arbodienst ADXpert en tevens docent bij Capabel Hogeschool. ‘Met de STECR Werkwijzer over arbeidsconflicten die in 2022 is gepubliceerd is er een gedegen instrument. Deze Werkwijzer heeft veel draagvlak. Ook in de jurisprudentie wordt zichtbaar dat rechters het gebruik van groot belang achten.’

Bedrijfsartsen en casemanagers kennen de vorige STECR Werkwijzer over arbeidsconflicten goed. In de nieuwe versie zijn er echter belangrijke wijzingen doorgevoerd. Met deze Werkwijzer zitten bedrijfsartsen en andere professionals weer op één lijn. Cees Willem Dam is erg enthousiast over de STECR Werkwijzer. ‘Dit instrument komt vrijwel wekelijks aan de orde. Er zijn veel arbeidsconflicten die tot een ziekmelding leiden. Landelijk betreft het wel 100.000 ziekmeldingen.’

In de Werkwijzer is de definitie van een arbeidsconflict hetzelfde gebleven. Als één van de partijen, werkgever of werknemer, vindt dat de ander haar dwarsboomt of ergert is er sprake van een conflict. Of het nu gaat over arbeidsinhoud, arbeidsverhoudingen, arbeidsomstandigheden of arbeidsvoorwaarden.

Cees Willem Dam noemt 5 aspecten die van belang zijn bij een conflict en een ziekmelding. Het gaat om:

 1. Inzet interventieperiode
  • Niet thuisblijven. Werknemer werkt tijdelijk op een andere werkplek of vanuit thuis. Hij blijft actief.
  • De periode om een interventie in te zetten is kort. Maximaal 1 week en bij uitzondering 2 weken.
  • Niets doen is geen optie. Tijdens deze korte interventieperiode moet er iets gebeuren. Dat is in bijna alle gevallen een goed gesprek. Afwachten is onmogelijk en zal later in een rechtszaak gevolgen kunnen hebben.
 2. Werkgever én werknemer dragen beiden verantwoordelijkheid.
 3. Kosten c.q. de rekening van een interventie ligt bij werkgever
 4. Een zorgvuldige rapportage van de bedrijfsarts is belangrijk als werkgever nog van niets weet. De bedrijfsarts moet erg voorzichtig zijn met het vaststellen dat werknemer arbeidsongeschikt is. Daar zijn de afgelopen jaren veel tuchtzaken over gevoerd.
 5. Bedrijfsarts: niet direct mediation adviseren maar eerst een (begeleid) gesprek

Wat zijn interventies die ingezet kunnen worden in de korte periode na de ziekmelding? Naast het goede gesprek gaat het om:

 • Hulp van een coach, bedrijfsmaatschappelijk werker of psycholoog. Dit is gericht op herstel van balans en probleemoplossend vermogen
 • Bemiddeling door een coach, bedrijfsmaatschappelijk werker of mediator
 • Heroriëntering op de loopbaan van werknemer, begeleid door een coach
 • Aanpassingen in zaken als takenpakket, organisatie, werktijden etc.

Als één van de partijen aangeeft dat de ingezette interventie niet het gewenste resultaat heeft gehad is arbeidsmediation aan de orde. Cees Willem Dam geeft aan dat het van groot belang is dat mediation ingezet wordt als de situatie nog niet geëscaleerd is.

De STERC Werkwijzer Arbeidsconflicten is te bestellen via Sterc.nl