Kennisbank

Als arbeidskundig expertisecentrum is het op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen enorm belangrijk.

We willen die kennis graag gebruiken om u en uw organisatie te helpen. Om die reden delen wij onze kennis en ervaring.

Kennisbank

Wat doet een PMO?

4w5a0310_1_20220920_144104

Het belang van het Preventief Medisch Onderzoek (PMO)

Het Preventief Medisch Onderzoek (PMO) is een belangrijk instrument om de gezondheid en werkvermogen van werknemers te monitoren en te verbeteren. Een PMO is verplicht vanuit de Arbowet en biedt diverse voordelen voor zowel werknemers als werkgevers.

Verplichting vanuit de Arbowet

Volgens de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet), artikel 18, zijn werkgevers verplicht om werknemers "periodiek in de gelegenheid te stellen een onderzoek te ondergaan, dat erop is gericht de risico’s die de arbeid voor de gezondheid van de werknemers met zich brengt zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken".

Het PMO voldoet aan deze wettelijke verplichting en draagt bij aan het creëren van een gezonde en veilige werkomgeving.

Belang voor de medewerker

Het PMO biedt vijf voordelen voor medewerkers:

  1. Gezondheidsbewustzijn: Het PMO geeft werknemers inzicht in hun fysieke en mentale gezondheid, waardoor zij bewuster worden van eventuele risico's en gezondheidsproblemen.
  1. Vroegtijdige opsporing van gezondheidsproblemen: Door regelmatige gezondheidscontroles kunnen eventuele gezondheidsproblemen vroegtijdig worden opgespoord, wat de kans op effectieve behandeling vergroot.
  1. Preventie van arbeidsgerelateerde gezondheidsrisico's: Het PMO helpt bij het identificeren van arbeidsgerelateerde gezondheidsrisico's, waardoor passende maatregelen genomen kunnen worden om deze risico's te voorkomen of te beperken.
  1. Verbetering van werkvermogen: Door inzicht te krijgen in hun gezondheid, kunnen werknemers gerichte acties ondernemen om hun werkvermogen te verbeteren, wat de duurzame inzetbaarheid bevordert.
  1. Recht op periodieke gezondheidscontrole: Het PMO biedt werknemers het recht op periodieke gezondheidscontrole, wat bijdraagt aan een proactieve benadering van gezondheid en welzijn op de werkplek.

Een PMO is dus niet alleen verplicht vanuit de Arbowet, maar biedt ook aantoonbare voordelen voor de gezondheid en het welzijn van werknemers. Door regelmatig deel te nemen aan het PMO kunnen werknemers actief bijdragen aan hun eigen gezondheid en werkvermogen, wat uiteindelijk ook ten goede komt aan de werkgever en de organisatie als geheel. Het is van essentieel belang dat werknemers zich bewust zijn van de verplichting en voordelen van het PMO, zodat zij actief deelnemen aan dit belangrijke gezondheidsinstrument. De Nederlandse Arbeidsinspectie (NLA) geeft aan dat werkgevers verplicht zijn minimaal eens in de 1,5 jaar de werkdruk van werknemers te onderzoeken. Zoiets is uitstekend mogelijk met een gevalideerde digitale PMO, een e-PMO. Bij cyclische onderzoeken krijgen werkgever en werknemer periodiek inzicht in de ontwikkeling van werkdruk en werkstress. Zo wordt duidelijk of de maatregelen die genomen zijn om de werkdruk terug te dringen wel of geen effect hebben. Een wetenschappelijk onderbouwd instrument wat uitstekend past is Arbometer.

Wil je meer weten hoe PMO of Arbometer specifiek voor jouw organisatie kan bijdragen? Neem vandaag nog contact met ons op of bezoek onze website van Arbometer.

  Bezoek de website van Arbometer