Kennisbank

Als arbeidskundig expertisecentrum is het op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen enorm belangrijk.

We willen die kennis graag gebruiken om u en uw organisatie te helpen. Om die reden delen wij onze kennis en ervaring.

Kennisbank

Wat doe ik als mijn nieuwe medewerker zich ziekmeldt en hoe werkt het met ziek uit dienst?

4w5a0615_1_20211229_140839

Recent spraken we met een werkgever die opgelucht was dat hij eindelijk een nieuwe medewerker had gevonden. Echter, de situatie verliep anders dan verwacht toen de kersverse medewerker zich helaas al op de derde werkdag ziek meldde, zonder duidelijkheid over de duur van zijn afwezigheid? Wat nu? 

In zo'n situatie is het cruciaal om snel te schakelen met de bedrijfsarts. Het is mogelijk dat er vóór de indiensttreding al sprake was van ziekte, waardoor de verantwoordelijkheid voor loondoorbetaling niet bij de huidige werkgever ligt. Bovendien kan een eerdere prognose van herstel helpen bij de beoordeling van de proeftijd. 

Vaak merken we dat werkgevers niet goed weten wat te doen wanneer een medewerker ziek uit dienst gaat tijdens de proeftijd of bij het einde van een tijdelijk contract. Belangrijk is om de medewerker in ieder geval op de datum van het einde van het dienstverband ziek te melden bij het UWV!

Eigenrisicodrager voor de ziektewet

Ben je als werkgever Eigenrisicodrager voor de Ziektewet? Dan is een ziek uitdienstmelding bij het UWV voldoende. Je blijft dan als werkgever verantwoordelijk voor de verzuimbegeleiding. Ook start je dan alle taken voor de uitbetaling Ziektewetuitkering tot aan de twee jaar ziektetermijn. Belangrijk is wel te letten op een mogelijke wisseling van bedrijfsarts na uitdiensttreding, die eventueel een andere bedrijfsarts binnen dezelfde arbodienst kan zijn. 

Ben je geen Eigenrisicodrager? Dan is een ziek uitdienstmelding bij het UWV voldoende als de medewerker op de datum uit dienst korter dan zes weken ziek is.

Is een medewerker langer dan zes en minder dan tien weken ziek op de datum uit dienst? Lever dan naast de melding bij het UWV een Verkort Re-integratieverslag in. Dat verslag is ook nodig als de medewerker langer dan tien weken ziek is, maar de bedrijfsarts verwacht dat deze binnen drie maanden weer helemaal hersteld zal zijn.

Een volledig Re-integratieverslag bij de ziek uitdienstmelding bij het UWV is nodig als het dienstverband van de werknemer na tien weken of langer eindigt na de eerste ziektedag. Naast een Actueel Oordeel door de bedrijfsarts en het opstellen van een Eindevaluatie moeten ook alle Wet Verbetering Poortwachter documenten zoals Probleemanalyse, Plan van Aanpak, en evaluaties/bijstellingen bijgevoegd worden bij de ziek uitdienstmelding bij het UWV. Het is dus van essentieel belang dit tijdig te melden bij de arbodienst. 

Kortom, het blijft opletten bij ziek uit dienst! ADXpert staat klaar met vakinhoudelijk advies om u hierin te ondersteunen.