Kennisbank

Als arbeidskundig expertisecentrum is het op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen enorm belangrijk.

We willen die kennis graag gebruiken om u en uw organisatie te helpen. Om die reden delen wij onze kennis en ervaring.

Kennisbank

Wat doe ik als mijn nieuwe medewerker zich ziekmeldt en hoe werkt het met ziek uit dienst?

Onlangs spraken we een werkgever die blij was dat hij eindelijk een nieuwe medewerker gevonden had. Het liep alleen anders dan verwacht. De kersverse medewerker meldde zich helaas op de 3e werkdag al ziek en het was onduidelijk voor hoe lang. Wat nu?

Snel schakelen met de bedrijfsarts is dan belangrijk. Mogelijk was er voor de indiensttreding al sprake van ziekte en dan zou de verantwoordelijkheid van loondoorbetaling niet bij de huidige werkgever liggen. En je hebt eerder een prognose van herstel wat helpt bij je beoordeling van de proeftijd.

Regelmatig zien we ook dat werkgevers niet goed weten wat er moet gebeuren als een medewerker ziek uit dienst gaat in de proeftijd of bij einde tijdelijk contract. Meldt de medewerker in ieder geval op datum einde dienstverband ziek bij het UWV!

Eigenrisicodrager

Ben je als werkgever Eigenrisicodrager voor de Ziektewet? Dan is een ziek uitdienstmelding bij het UWV voldoende. Je blijft dan als werkgever verantwoordelijk voor de verzuimbegeleiding. Ook start je dan alle taken voor de uitbetaling Ziektewetuitkering tot aan de 2 jaar ziektetermijn. Let er wel op dat er na uitdiensttreding een wisseling van bedrijfsarts plaatsvindt. Dit kan natuurlijk ook een andere bedrijfsarts binnen dezelfde arbodienst zijn.

Ben je geen Eigenrisicodrager? Dan is een ziek uitdienstmelding bij het UWV voldoende als de medewerker op de datum uit dienst korter dan 6 weken ziek is.

Is een medewerker langer dan 6 en minder dan 10 weken ziek op de datum uit dienst? Lever dan naast de melding bij het UWV een Verkort Re-integratieverslag in. Dat verslag is ook nodig als de medewerker langer dan 10 weken ziek is, maar de bedrijfsarts verwacht dat deze binnen drie maanden weer helemaal hersteld zal zijn.

Een volledig Re-integratieverslag bij de ziek uitdienstmelding bij het UWV is nodig als het dienstverband van de werknemer na tien weken of langer eindigt na de eerste ziektedag. Naast een Actueel Oordeel door de bedrijfsarts en het opstellen van een Eindevaluatie moeten ook alle Wet Verbetering Poortwachter documenten zoals Probleemanalyse, Plan van Aanpak, en evaluaties/bijstellingen bijgevoegd worden bij de ziek uitdienstmelding bij het UWV. Zorg dus dat je dit tijdig meldt bij de arbodienst.

Kortom, het blijft opletten bij ziek uit dienst! ADXpert weet wat werkt.