Kennisbank

Als arbeidskundig expertisecentrum is het op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen enorm belangrijk.

We willen die kennis graag gebruiken om u en uw organisatie te helpen. Om die reden delen wij onze kennis en ervaring.

Kennisbank

Vereenvoudigde WIA-aanvraag voor 60-plussers

Bent u 60 jaar of ouder en kampt u al geruime tijd met gezondheidsproblemen? Dan zult u binnenkort een WIA-aanvraag moeten indienen bij het UWV. Let er dan op dat de regels voor werknemers die 60 jaar of ouder zijn, veranderd zijn! Als u (en uw werkgever) dit wilt, kunt u voor een vereenvoudigde WIA-beoordeling in aanmerking komen. Lees onderstaand artikel en u bent volledig op de hoogte.

Belangrijke wijziging bij de WIA-aanvraag

Vanaf 1 augustus 2022 zijn de regels bij een WIA-keuring voor een 60-jarige werknemer aangepast. Doel van deze maatregel is de oplopende achterstanden bij het UWV sneller weg te werken. Wat is er aan de hand?

Al langere tijd stapelen de WIA-keuringen zich op bij het UWV en duurt het steeds langer voor zieke werknemers een beslissing ontvangen op hun WIA-aanvraag. De oorzaak van deze achterstand is het tekort aan verzekeringsartsen bij het UWV. Het lange wachten op een WIA-beslissing brengt naast onzekerheid voor de betrokken werknemer ook de nodige dilemma’s met zich mee voor de werkgever.

Het UWV wil daarom de achterstanden bij het UWV wegwerken en één van de maatregelen die zij genomen heeft, is het invoeren van een vereenvoudigde WIA-beoordeling voor werknemers van 60 jaar en ouder. Voorwaarde is wel dat de datum waarop de werknemer 2 jaar ziek is moet liggen tussen de periode van 1 oktober 2022 en 31 december 2023. Het gaat dus om een (vooralsnog) tijdelijke maatregel.

Proces van de vereenvoudigde beoordeling

Het UWV beoordeelt de situatie van de werknemer op basis van alle informatie die bij de WIA-aanvraag is ingediend. De arbeidsdeskundige neemt vervolgens contact op met de werkgever en werknemer en geeft uitleg over de vereenvoudigde beoordeling en vraagt of de werkgever en werknemer hiervoor willen kiezen. In dat geval wordt de beoordeling uitgevoerd zonder de verzekeringsarts. Het kan zijn dat de werkgever of de werknemer niet akkoord gaan met de vereenvoudigde beoordeling. Dan wordt de WIA-aanvraag op de gebruikelijke manier behandeld en zal een consult bij de verzekeringsarts plaatvinden.

Uitzonderingen bij de vereenvoudigde beoordeling

Werknemers die kiezen voor de vereenvoudigde beoordelingen zullen (in principe) een volledige arbeidsongeschiktheidsuitkering ontvangen (WGA 80-100%). Er zijn 2 uitzonderingen:

  • Geen uitkering: de werknemer kan nog werken en heeft minder dan 35% inkomensverlies. Dan zal er geen WIA-uitkering worden toegekend.
  • IVA-uitkering: het kan ook zijn dat de bedrijfsarts heeft aangegeven dat de werknemer tot zijn pensioen niet meer kan werken. Dan volgt er een sociaal-medische beoordeling door de verzekeringsarts om te bepalen of iemand volledig én duurzaam arbeidsongeschikt is en dus in aanmerking komt voor de (hogere) IVA-uitkering.

De uitkering die op bovenstaande manier toegekend wordt, zal niet ten laste komen voor de werkgever. Dat betekent dat een publiekverzekerde werkgever geen hogere gedifferentieerde premie (denk aan de Whk-premie) zal gaan betalen. De Eigen Risico Drager (ERD-werkgever) blijft verantwoordelijk voor de re-integratie, maar het UWV zal de WIA-uitkering betalen.