Kennisbank

Als arbeidskundig expertisecentrum is het op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen enorm belangrijk.

We willen die kennis graag gebruiken om u en uw organisatie te helpen. Om die reden delen wij onze kennis en ervaring.

Kennisbank

Vakantie na 2 jaar ziekte: recht op loon?

4w5a0773-min_8_20210112_205150

Als de loondoorbetalingsverplichting voor de werkgever is geëindigd, kan de werknemer dan nog aanspraak maken op loon wanneer hij vakantiedagen opneemt?

Het antwoord op die vraag is: ja, dat kan. Dat oordeelde de rechtbank in de volgende zaak. In 2013 werd de werknemer arbeidsongeschikt en in 2015 werd de loonbetalingsverplichting voor de werkgever stopgezet. Daarna heeft de werknemer een WW-uitkering ontvangen. Het dienstverband bij de werkgever is beëindigd per februari 2017. Daarop eiste de werknemer dat de werkgever nog de opgebouwde vakantiedagen uitbetaalt.

De werkgever ging hier niet in mee, waarop de werknemer zijn vakantiedagen opnam. Dit gebeurde in de periode waarin er al geen loonbetalingsverplichting meer bestond voor de werkgever. De vraag is dus of er loon betaald moet worden over deze vakantiedagen.

De kantonrechter overweegt in deze casus artikel 7:369 BW. Op grond van dit artikel behoudt een werknemer tijdens zijn vakantie het recht op loon, ook als een werknemer arbeidsongeschikt is. Dat vloeit voort uit de geschiedenis van dit wetsartikel: het doel is om te herstellen en om uit te rusten van verplichting uit de arbeidsovereenkomst en dit geldt net zo goed voor zieke werknemers.

Dit leidt ertoe dat er gesteld wordt door de kantonrechter dat de werknemer aanspraak heeft op loon dat over de opgenomen vakantiedagen betaald dient te worden. Conclusie is dat de werkgever de vakantiedagen die de werknemer heeft opgenomen moet uitbetalen. Dat betekent dat de werknemer dus recht had op het normale overeengekomen loon over de vakantiedagen én dat de werkgever in verzuim was met betrekking tot de betaling van dit loon.

Bron: ECLI:NL:RBNHO:2018:2766