Kennisbank

Als arbeidskundig expertisecentrum is het op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen enorm belangrijk.

We willen die kennis graag gebruiken om u en uw organisatie te helpen. Om die reden delen wij onze kennis en ervaring.

Kennisbank

Vaccinatieplicht: botsing tussen rechten werkgever en werknemer

4w5a0405-min_3_20210112_205239

Een tijdje terug schreef ik een artikel over de rechtszaak die ontstond rondom de mondkapjesplicht. Daarin oordeelde de rechter dat het instructierecht van de werkgever – om te bepalen dat de werknemer verplicht is een mondkapje te dragen – zwaarder weegt dan de inbreuk die dit maakt op de persoonlijke levenssfeer. Toch kan, volgens het artikel dat onze functionaris gegevensbescherming schreef, niet verplicht worden door de werkgever dat de werknemer zich laat vaccineren en er mag zelfs niet naar worden gevraagd. Waar is de grens van het instructierecht? En op welk punt mag de werkgever zich niet met de persoonlijke levenssfeer van de werknemer inlaten? Dit zijn vragen die de komende tijd een grote rol gaan spelen in de werkomgeving en waarover u goed geïnformeerd dient te worden.

Hoewel werkgevers voor een gezonde en veilige werkomgeving dienen te zorgen, mogen zij het personeel niet verplichten tot vaccinatie en bij weigering ook niet ontslaan. Veel werkgevers breken zich hier het hoofd over, mede omdat het uitvallen van personeel niet alleen een kostenpost is qua doorbetaling van loon, ook omdat er voor vervanging gezorgd moet worden. Het is nog tegenstrijdiger dat een werknemer als consument in de toekomst zijn vaccinatiepaspoort, als dat wordt ingevoerd, overal kan laten zien, maar de werkgever er alsnog niet naar mag vragen.

Of de overheid kan eisen dat men gevaccineerd moet zijn om in het belang van de volksgezondheid bepaalde publieke voorzieningen kan betreden, is een onderwerp dat opspeelt. Met het aangenomen wetsvoorstel dat niet-gevaccineerde kinderen geweigerd mogen worden bij het dagverblijf wordt de invloed van de overheid op dat gedeelte van de samenleving duidelijk. Een redenering in deze lijn zou ertoe kunnen leiden dat consumenten dus ook geweigerd zouden kunnen worden op bepaalde plaatsen als ze niet-gevaccineerd zijn. Wellicht dat op termijn de werkgever dan ook eisen mag gaan stellen rondom vaccinatie, maar de tijd zal dat leren, hoewel het nu met het oog op de AVG nog niet is toegestaan.

Wat de uitspraak over de weigering tot mondkapjesplicht en het oordeel van de rechter in die zaak ons in ieder geval leert, is dat een inbreuk op grondrechten in sommige gevallen te rechtvaardigen is, met het oog op de gezondheid in het bedrijf. Begin februari behandelt de kantonrechter de zaak in het licht van het beëindigen van de arbeidsovereenkomst tussen werkgever en werknemer. Wellicht een nieuwe baanbrekende uitspraak.

Bij ADXpert blijven we constant op de hoogte van ontwikkelingen in onze sector. Ook rondom COVID-19 blijven wij u informatie verstrekken die voor u van belang zou kunnen zijn. Houd onze LinkedIn-pagina en Kennisbank op de website in de gaten voor meer informatie. Bij vragen kunt u uiteraard contact opnemen met onze experts, zij staan voor u klaar!