Kennisbank

Als arbeidskundig expertisecentrum is het op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen enorm belangrijk.

We willen die kennis graag gebruiken om u en uw organisatie te helpen. Om die reden delen wij onze kennis en ervaring.

Kennisbank

Vaccinatie en werk: wat is toegestaan?

av_adxpert-2019_04-min_1_20201229_165153

Veel werkgevers verwachten pas een terugkeer naar de ‘normale’ situatie op de werkvloer in 2022. Daarnaast maken veel werkgevers zich zorgen om een vaccin tegen corona voor hun medewerkers. Een aantal stellen dit zelfs als voorwaarde voor terugkeer naar kantoor. Hierbij vormen zich echter een aantal wezenlijke problemen.

  1. Vragen naar vaccinatie mag niet. Er mag niet worden gevraagd naar de gezondheid van de werknemer en registratie van gezondheid mag ook niet. Hieronder valt een vaccinatie.
  2. Een vaccinatiebewijs is er niet. Er is wel een vaccinatieboekje of een vaccinatiebevestiging, beiden geen officiële documenten. Ook hier kan dus niet naar gevraagd worden.

Maar hoe kan het dan wel? De bedrijfsarts is bevoegd om te vragen naar medische gegevens – mits hij hier een goede reden voor heeft – en op deze wijze kan de werkgever dus vragen aan de bedrijfsarts om zich door de werknemer te informeren over vaccinaties. Deze informatie mag een bedrijfsarts echter niet doorspelen naar de werkgever. Wat wél mag is het advies uitbrengen richting werkgever om de werknemer op een andere plaats in het bedrijf te laten werken. Dat kan zich voordoen wanneer de werknemer zich niet kan of wil laten vaccineren maar er wel gewerkt wordt op een plek waar dat een probleem kan gaan vormen. Denk hierbij aan verpleeghuizen, zorginstellingen, ziekenhuizen et cetera.

Als de werkgever echter op de hoogte is van de vaccinatie van de werknemer, kan er dan geëist worden dat de werknemer weer op kantoor komt werken? Het antwoord op deze vraag is nee, dat mag niet. De redenen daarvoor zijn als volgt: het advies vanuit de overheid is nog steeds om thuis te werken en er is weinig informatie over of een gevaccineerd persoon het virus wel of niet verder kan verspreiden.

Kortom, vragen naar vaccinaties mag dus niet. Voorlopig mag er ook niet worden gevraagd van een gevaccineerde werknemer om op kantoor te werken. Advies nodig met betrekking tot dit onderwerp? Bekijk onze kennisbank of neem contact met ons op!