Kennisbank

Als arbeidskundig expertisecentrum is het op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen enorm belangrijk.

We willen die kennis graag gebruiken om u en uw organisatie te helpen. Om die reden delen wij onze kennis en ervaring.

Kennisbank

Uitgelicht: twee financiële regelingen tijdens corona

4W5A9389-min

Door het kabinet zijn er een aantal financiële regelingen vastgesteld om u als ondernemer of zzp’er te steunen tijdens corona. In dit artikel worden twee regelingen uitgelegd: de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) en de Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers (TOZO).

Omdat veel organisaties te maken hebben (gehad) met omzetverlies, is de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) opgezet, waarop de werkgevers met tenminste 20% verwacht omzetverlies een beroep kunnen doen. Ten tijde van plaatsing van dit artikel, kan er nog geen NOW voor het komende tijdvak worden aangevraagd. Dit kan tussen 15 februari 2021 tot en met 14 maart 2021. Dat is tevens alweer het vierde tijdvak waarin de NOW kan worden aangevraagd, daarom ook wel NOW-4 genoemd. NOW-5 kan worden aangevraagd tussen 17 mei 2021 en 13 juni 2021. Voor NOW-4 en NOW-5 is het minimale percentage omzetverlies verhoogd van 20% naar 30%. Het kan dus zijn dat u in de eerste drie tijdvakken wel in aanmerking kwam voor de maatregel, maar in het vierde en vijfde tijdvak niet. Kort gezegd werkt de NOW als volgt: er wordt een bepaald gedeelte van het loon vergoed, zodat werknemers alsnog hun volledige loon kunnen ontvangen, ook wanneer er (deels) niet gewerkt wordt. Daarbij moet wel worden gezegd dat er een inspanningsverplichting voor de werkgever tot behoud van werk is.

De tweede regeling die het kabinet getroffen heeft, is het besluit Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers (TOZO). Deze regeling voorziet in een aanvullende uitkering voor het levensonderhoud, wanneer het inkomen van de ondernemer of zzp’er daalt tot onder het sociaal minimum. Ook wordt er een lening voor bedrijfskapitaal beschikbaar gesteld. Ook voor deze regeling gelden meerdere tijdvakken, ten tijde van plaatsing van dit artikel is bekend dat TOZO-3 verlengd is tot 1 april 2021. TOZO-4 loopt van 1 april 2021 tot 1 juli 2021. De TOZO kan worden aangevraagd bij uw woongemeente.

Bent u benieuwd naar meer informatie over deze regelingen en andere financiële regelingen die het kabinet in het leven heeft geroepen? Houd dan onze website en LinkedIn-pagina in