Kennisbank

Als arbeidskundig expertisecentrum is het op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen enorm belangrijk.

We willen die kennis graag gebruiken om u en uw organisatie te helpen. Om die reden delen wij onze kennis en ervaring.

Dossier

Subsidieregeling Praktijkleren

Iedere onderneming of organisatie krijgt regelmatig de vraag of iemand mag stagelopen om zo werkervaring op te doen. Veel ondernemers geven graag iemand de kans om te ontwikkelen en zo komen leerlingen en studenten aan hun stageplek. Deze betrokken ondernemers krijgen een steuntje in de rug van de overheid.

De overheid beloont het ruimte geven voor stagiaires met een tegemoetkoming die kan oplopen tot € 2700 per stagiair per jaar. Wij beantwoorden de belangrijkste vragen rondom deze subsidie.

Wat is de Subsidieregeling Praktijkleren?

Deze subsidie is beschikbaar gesteld als tegemoetkoming voor de kosten die u als werkgever maakt voor de begeleiding van een student. De subsidie mag na afloop van de begeleiding aangevraagd worden.

Welke stagiaires (en dus werkgevers) komen in aanmerking voor een Subsidieregeling Praktijkleren?

De subsidieregeling richt zich vooral op 3 groepen stagiaires, t.w.:

 • Kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt
 • Studenten die een opleiding volgen in sectoren waar een tekort ontstaat aan gekwalificeerd personeel
 • Wetenschappelijk personeel, dat onmisbaar is voor de Nederlandse Economie

Bedrijven die deze stagiaires het (bijna) afgelopen jaar hebben begeleid, kunnen deze subsidie aanvragen. Dit gaat om studenten op het Vmbo, Mbo, Hbo en Promovendi/toio's.

Hoe kom ik erachter of ik voor mijn stagiaire subsidie kan krijgen?

Voor elke onderwijscategorie gelden specifieke, ingewikkelde voorwaarden. Deze zijn vaak lastig uit te zoeken.

Ziet u door de bomen het bos niet meer? Dan kunt u altijd ADXpert om hulp vragen. Zij zoeken voor u uit of u recht heeft op de subsidie. Veelal betreft het BBL-stagiaires, werknemers die u in dienst hebt, maar die ook nog b.v. 1 dag in de week naar school gaan.

Wanneer kan ik mijn aanvraag indienen?

Een aanvraag voor subsidie kunt u indienen vanaf 2 juni 2021 t/m 16 september 2021.

Over welke periode gaat mijn aanvraag?

De subsidieregeling geldt voor stagiaires die het afgelopen schooljaar 2020-2021 bij u stage hebben gelopen. 

Wat is er voor nodig om een aanvraag te kunnen doen?

Het is belangrijk dat u uw administratie rondom de stagiaire op orde heeft. Zo moet u in ieder geval beschikken over de volgende gegevens:

 • Een geldige praktijkleerovereenkomst
 • Aanwezigheidsadministratie
 • Administratie waarmee u de voortgang, aantoont
 • Kopie van het diploma

Wij helpen graag bij het uitzoeken, analyseren en indienen van deze documenten en daarmee een correcte en zorgeloze aanvraag!

Om welk bedrag gaat het bij de Subsidieregeling Praktijkleren?

Dit hangt ook weer van verschillende factoren af. Het gaat om een bedrag van maximaal € 2.700 voor een stageplaats, maar hangt b.v. af van de aanwezigheid van de student, als ook van het aantal aanvragen die binnen komen bij het RVO.

Hebben de maatregelen als gevolg van het coronavirus nog invloed als een bedrijf b.v. gedwongen een aantal weken dicht geweest is?

Nee, werkgevers kunnen er op rekenen dat het RVO coulant zal omgaan. De weken die werkgevers hun studenten niet hebben kunnen begeleiden als gevolg van de gedwongen sluiting mogen meetellen als begeleidingsweken.

Is het mogelijk om voor dezelfde student tijdens meerdere jaren van begeleiding de subsidie aan te vragen?

Ja, dit is gewoon mogelijk.  De subsidie kan per leerjaar worden aangevraagd. Wel mag dit alleen tijdens de nominale duur van de studie.

Wat als mijn stagiair tussentijds stopt met de stage of studie?

Wanneer de studie tussentijds wordt stop gezet en er geen praktijkbegeleiding is, is het niet mogelijk voor die periode subsidie aan te vragen. Voor de periode voor het verlof, kan er gewoon subsidie worden aangevraagd. Dit geldt ook voor een definitieve beëindiging van de stage. Ook dan krijgt u de voorgaande weken alsnog gesubsidieerd.

Ook voor de periode na het verlof, wanneer de stage weer hervat, kunt u als werkgever een aanvraag voor de subsidie doen. Natuurlijk moet er wel worden voldaan aan de andere voorwaarden van de regeling, zoals opleidingseisen, (praktijkleer)overeenkomst en de begeleiding.

Wat kan ADXpert voor bedrijven betekenen m.b.t. de Subsidieregeling Praktijkleren?

Wij zoeken voor u uit of u voor uw stagiaire subsidie kunt aanvragen en kunnen dit dan voor u aanvragen. Zo hoeft u zich geen zorgen te maken over de aanvraagtermijn, het analyseren van alle benodigde documenten en contact met het RVO.

Wij zullen u helder maken welke informatie er precies van u verwacht wordt om de aanvraag te kunnen doen. Is er twijfel of er subsidie is te verwachten, dan dienen we de aanvraag toch in en laten de beslissing over aan het RVO. Wij werken op basis van no cure – no pay. Bij toekenning van de subsidie berekenen wij een fee van 15% (excl. B.T.W.). Dus voor de prijs hoeft u het absoluut niet te laten!

Wat is het belangrijkste bij de Subsidieregeling Praktijkleren?

Hier volgen de belangrijkste punten:

 • Als werkgever kan je tot max. € 2.700 aan subsidie ontvangen voor een stagiaire;
 • Je moet als stagiair voldoen aan de voorwaarden van het RVO om in aanmerking te komen;
 • Voor elk onderwijscategorie gelden specifieke voorwaarden;
 • Het gaat over de stageperiode van 1 augustus 2020 tot en met 31 juli 2021;
 • Subsidieaanvraag moet tussen 2 juni en 16 september 2021 gedaan worden;
 • De administratie rondom de stagiaire moet op orde zijn.

ADXpert kan u ontzorgen en voor u uitzoeken op basis van no cure – no pay of u in aanmerking komt voor de subsidie.

Succesvol verstuurd

We nemen zo snel mogelijk contact met je op.

Advies over de Subsidieregeling Praktijkleren of hulp nodig bij de aanvraag?

Bel ons op 085 27 33 409 of laat u terugbellen.