Kennisbank

Als arbeidskundig expertisecentrum is het op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen enorm belangrijk.

We willen die kennis graag gebruiken om u en uw organisatie te helpen. Om die reden delen wij onze kennis en ervaring.

Kennisbank

Subsidie aanvragen voor uw BBL-ers!

4w5a0722_1_20220111_161537

Subsidieregeling Praktijkleren (SRPL): misschien heb je er nog nooit van gehoord. Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap stelt jaarlijks subsidie beschikbaar voor werkgevers, die een stageplek aan studenten aanbieden. Het gaat dan met name om BBL-ers, dus werknemers/studenten die voor de combinatie van werken/leren hebben gekozen.

Wie komt in aanmerking?

De subsidieregeling richt zich vooral op 3 groepen stagiaires, te weten:

- Kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt;

- Studenten die een opleiding volgen in sectoren waar een tekort ontstaat aan gekwalificeerd personeel;

- Wetenschappelijk personeel, dat onmisbaar is voor de Nederlandse Economie.

Bedrijven die deze stagiaires het afgelopen jaar hebben begeleid, kunnen deze subsidie aanvragen.

Op de site van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland kun je veel informatie vinden voor wie er subsidie aangevraagd kan worden. Voor elke onderwijscategorie gelden specifieke voorwaarden. Zie je door de bomen het bos niet meer, dan kun je altijd ADXpert om hulp vragen.

Aanvraag indienen?

Een aanvraag voor subsidie kun je indienen vanaf 2 juni 2022 t/m 16 september 2022. Het gaat dan over stagiaires die het afgelopen schooljaar 2021-2022 bij jou stage hebben gelopen.

Wat is er voor nodig om een aanvraag te kunnen doen?

Het is belangrijk dat je je administratie rondom de stagiaire op orde hebt. Zo moet je in ieder geval beschikken over de volgende gegevens:

- Een geldige praktijkleerovereenkomst;

- Aanwezigheidsadministratie;

- Administratie waarmee u de voortgang, begeleiding en de manier waarop bijvoorbeeld de leerdoelen zijn behaald, aantoont;

- Kopie van het diploma.

Om welk bedrag gaat het bij de Subsidieregeling Praktijkleren?

Het gaat om een bedrag van maximaal € 2.700 voor een stageplaats, maar hangt bijvoorbeeld af van het aantal weken dat de student stage heeft gelopen, als ook van het aantal aanvragen die binnenkomen bij het RVO. Het kan dus in de praktijk wat lager uitvallen.

Het belangrijkste op een rij m.b.t. de Subsidieregeling Praktijkleren

- Als werkgever kan je tot max. € 2.700 aan subsidie ontvangen voor een stagiaire;

- Je moet als stagiair voldoen aan de voorwaarden van het RVO om in aanmerking te komen;

- Voor elk onderwijscategorie gelden specifieke voorwaarden;

- Het gaat over de stageperiode van 1 augustus 2021 tot 31 juli 2022;

- Subsidieaanvraag moet tussen 2 juni en 16 september 2022 gedaan worden;

- De administratie rondom de stagiaire moet op orde zijn.

ADXpert kan u ontzorgen en voor u uitzoeken op basis van no cure – no pay of u in aanmerking komt voor de subsidie. Zij berekent hiervoor 15% fee (ex. BTW).