Kennisbank

Als arbeidskundig expertisecentrum is het op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen enorm belangrijk.

We willen die kennis graag gebruiken om u en uw organisatie te helpen. Om die reden delen wij onze kennis en ervaring.

Kennisbank

Rekening kosten zieke werknemer neerleggen bij UWV

adxpert-header_1_20190418_065844

Een werknemer wordt als Structureel Functioneel Beperkt (SFB) beschouwd wanneer hij/zij langdurige belemmeringen ondervindt bij het uitvoeren van werkzaamheden vanwege ziekte. Hoewel slechts 7% van de beroepsbevolking deze status heeft, blijft het voor werkgevers een uitdaging om deze werknemers te identificeren en de juiste ondersteuning te bieden. Twee derde van de gevallen is namelijk niet bekend bij de werkgever. 

Wij van ADXpert werden regelmatig geconfronteerd met de vraag of het mogelijk is een lijst van werknemers naar het UWV te sturen en vervolgens een SFB-overzicht terug te krijgen. Omdat het om privacy-gevoelige informatie gaat, is het niet mogelijk hieraan mee te werken. 

SFA-onderzoek 

Gelukkig heeft de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep op 17 april 2013 een einde gemaakt aan de onduidelijkheid.

“De door de werkgever gevraagde SFB-statussen hebben betrekking op gegevens over de gezondheid van de werknemers. Het gaat hier dan ook om gegevens die bescherming genieten op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens, meer in het bijzonder artikel 21 van deze wet. Alleen al hierom heeft de rechtbank geoordeeld dat artikel 5.13, eerste lid, van het Besluit Suwi restrictief moet worden uitgelegd.”

Door deze uitspraak wordt duidelijk dat het UWV deze informatie niet aan de werkgever zal verstrekken en blijft het een lastige taak om alle werknemers met een SFB-status inzichtelijk te maken. Deze informatie is alleen wel bijzonder belangrijk om uw sociale zekerheidsrechten inzichtelijk te maken. Al helemaal met de aankomende WGA Flex premie.

Om u te ondersteunen in deze zoektocht hebben wij het SFA-onderzoek ontwikkeld. Door middel van een screening van alle personeelsdossiers kunnen wij voor u inzichtelijk maken waar uw kansen en risico’s liggen. Wilt u meer weten? Neem dan contact met ons op