Kennisbank

Als arbeidskundig expertisecentrum is het op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen enorm belangrijk.

We willen die kennis graag gebruiken om u en uw organisatie te helpen. Om die reden delen wij onze kennis en ervaring.

Dossier

Rechtsbijstand

Vroeg of laat krijgt iedere onderneming te maken met een juridische procedure met het UWV. Uit eigen beweging, uit betrokkenheid bij een werknemer of op bemiddeling van een verzekeraar. Aan de kant van het UWV worden die geschillen afgehandeld door de afdeling bezwaar en beroep. Die is over het algemeen heel behulpzaam bij de afwikkeling, maar daarbij staat het belang van uw onderneming niet noodzakelijkerwijs voorop. Integendeel eigenlijk. Juristen van de afdeling bezwaar en beroep worden betaald om het eigen beleid uit te dragen en te verdedigen. 

Om daar tegenwicht aan te bieden is het goed om een partner als ADXpert Rechtsbijstand achter de hand te hebben. Aarzel niet om contact op te nemen als u, gewild of ongewild, in een procedure verzeild bent geraakt. Onderstaande Q&A helpt u daarbij wellicht op weg.

Wat is de rol van een arts-gemachtigde?

Inschakelen van een arts-gemachtigde is niet nodig. Het UWV heeft ADXpert Rechtsbijstand erkend als professioneel rechtshulpverlener aan wie inzage in de medisch stukken moet worden geboden. Waar nodig zetten we er, in overleg met u, een arts bij, maar de jurist heeft de lead. En we hebben de meest ervaren in the business.

Heeft het zin om tegen het UWV te procederen?

Het is heel leuk werk maar in 2014 is er ook nogal wat veranderd: Bezava is toen in werking getreden en sindsdien wordt elke WGA uitkering op de werkgever verhaald. Voor grote werkgevers zelfs op individueel niveau. Voor een werknemer met een bruto maandloon van € 2.000 kan de premielast daardoor met een kwart miljoen euro stijgen. 

Dat laat eigenlijk geen andere keuze dan om elke brief en elke beschikking van het UWV heel kritisch tegen het licht te houden. ADXpert Rechtsbijstand neemt u dat graag uit handen.

Om een voorbeeld te schetsen. Neem de ziekmelding van een werknemer na einde contract. Daar volgt altijd een rekening voor, soms pas na zeer lange tijd. Als bericht daarover van het UWV niet tijdig wordt bestreden, blijft u achter met de rekening. De oplossing in dat soort zaken is om secuur vast te stellen wat de eerste dag van arbeidsongeschikt is geweest. 

Dat is een puzzeltocht waar ADXpert rechtsbijstand de ervaring en expertise voor in huis heeft. Zo kan de rekening terug worden gelegd. 

Welke rol spelen de juristen bij het UWV?

Bedenk dat er bij het UWV 1100 juristen werken die er allemaal op gebrand zijn om eenmaal genomen besluiten te verdedigen. Zaken die op detailniveau worden beslist.

Gegeven het complexe karakter van de wetgeving op sociaal terrein is voor een level playing field een hoop expertise nodig. ADXpert biedt u die expertise. Bel of mail als u meer wil weten over procederen tegen het UWV.

Wat moet ik doen als mijn werknemer in de WIA komt?

Bezwaar maken heeft eigenlijk altijd wel zin. Van alle WGA’ers is 74% volledig arbeidsongeschikt. Die afkorting staat voor werkhervattingsregeling. De kans op terugkeer naar de arbeidsmarkt is echter nihil. Het UWV doet niet zoveel aan reintegratie, wat bij volledige arbeidsongeschiktheid misschien ook wel logisch is. 

Ons lukt het in bijna de helft van onze zaken om toerekening ongedaan te maken. Het fiscale voordeel daarvan kan in de tonnen oplopen. Dus ja, bezwaar maken kan heel erg lonend zijn. ADXpert Rechtsbijstand kan u voorrekenen hoeveel.

Is bezwaar maken de enige optie?

Nee, er is meer. Behalve vervolgprocedures, voor als je er met het UWV niet meteen uitkomt, kan het handig zijn om bijvoorbeeld bij een opgelegde loonsanctie, ook te sturen op bekorting. 

ADXpert kan ook daarbij ondersteunen. Met een verlengd tweede spoor, of een aanvullende evaluatie van de mogelijkheden bij het eigen bedrijf. Dat beperkt de schade bij een loonsanctie. Bovendien krijgt u de kosten van bekorting terug van het UWV als de loonsanctie onterecht blijkt. Voor twee ankers gaan, kan slim zijn. ADXpert kan u daarover adviseren.

Hoe meld ik een zaak aan?

Een verzoek om rechtsbijstand kunt u via ons offerteformulier, maar ook telefonisch indienen. Wij kunnen binnen een uur een formele procedure inleiden. Ook als de termijn van 6 weken bijna voorbij is (en in sommige gevallen zelfs daarna), kunt u dus nog steeds een beroep op ons doen. Stuur in elk geval het besluit mee waar u naar wil laten kijken. Wij bellen dan terug met gericht advies en een transparante offerte.

Ik ben eigen risicodrager, ben ik verplicht om gebruik te maken van de rechtsbijstand van mijn verzekeraar?

Nee. Het Hof van Justitie heeft dwingend bepaald dat iedereen met een rechtsbijstandverzekering een vrije keuze heeft als het gaat om rechtshulp. U bepaalt dus zelf door wie u zich laat bijstaan. Uiteraard zijn er spelregels waar u zich aan moet houden, een zaak moet een redelijke kans van slagen hebben bijvoorbeeld, maar uitgangspunt is dat de kosten van een procedure voor rekening komen van de verzekeraar. Zo kunt u zonder bijkomende kosten gebruik maken van de diensten van een specialist als ADXpert rechtsbijstand.

Het voorgaande geldt overigens ook voor ERD/WGA polissen. Om de schadelast te kunnen beperken kennen die polissen een stukje rechtsbijstand, waar het de toekenning van een WGA uitkering betreft. De kosten voor het voeren van een juridische procedure komen daarom voor rekening van de verzekeraar, die overigens ook baat heeft bij dergelijke procedures. Onze medewerkers kunnen u daar meer over vertellen.

Succesvol verstuurd

We nemen zo snel mogelijk contact met je op.

Advies over uw aanpak of hulp nodig?

Bel ons op 085 27 33 409 of laat u terugbellen.