Kennisbank

Als arbeidskundig expertisecentrum is het op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen enorm belangrijk.

We willen die kennis graag gebruiken om u en uw organisatie te helpen. Om die reden delen wij onze kennis en ervaring.

Dossier

Re-integratie

Wanneer een werknemer langere tijd uit de roulatie is, start een re-integratieproces. Dit houdt in dat er, samen met een arbodienst of bedrijfsarts, gekeken wordt naar de mogelijkheden om terug te keren naar het eigen werk.  

Wat is re-integratie?

Re-integratie betekent dat een werknemer na een langere periode van ziekte weer terugkeert naar het werk. Re-integreren kan in het eigen werk of naar ander werk, zowel bij de huidige werkgever als elders. Re-integratie wordt opgedeeld in re-integratie eerste en tweede spoor

Wat is re-integratie 1e spoor?

Bij re-integratie 1e spoor wordt onderzocht of de werknemer bij zijn huidige werkgever passende arbeid kan verrichten. De werknemer kan hierbij zijn huidige functie behouden of een andere functie vervullen. Bij re-integratie 1e spoor wordt gekeken naar: 

 1. Het aanpassen van de werkplek;
 2. Het aanpassen van de huidige functie;
 3. De mogelijkheid tot gedeeltelijke werkhervatting;
 4. Het wijzigen van de werktijden.
Wat is re-integratie 2e spoor?

Wanneer er geen passend werk kan worden gevonden bij de huidige werkgever, wordt er gezocht naar passend werk bij een nieuwe werkgever. Dit wordt een 2e spoortraject genoemd. 

Het starten van een 2e spoortraject moet duidelijk terugkomen in een re-integratiedossier. Hierbij is het belangrijk om in het dossier te melden wat voor de werknemer passend werk is én wat er gedaan wordt om dit te vinden. Een arbeidskundige kan u ondersteunen bij het juist opstellen van een re-integratiedossier. 

Wat moet er in een re-integratieverslag?

Wanneer een werknemer bijna twee jaar ziek is en een WIA-uitkering aanvraagt, heeft hij een re-integratieverslag nodig. Op basis van het re-integratieverslag beoordeelt het UWV of een werknemer een uitkering ontvangt. Wanneer het verslag niet voldoende of incompleet is, moet de werkgever het loon langer doorbetalen.

De onderdelen van een re-integratieverslag

Om ervoor te zorgen dat de aanvraag goed verloopt, dienen de volgende documenten opgenomen te worden in het dossier:

 1. Probleemanalyse;
 2. Plan van Aanpak;
 3. Eerstejaars evaluatie;
 4. Actueel oordeel bedrijfsarts of arbodienst;
 5. Eindevaluatie. 

Voor het re-integratieverslag kunnen werkgevers gebruik maken van de documenten van het UWV

Hoe verloopt een re-integratieproces?

De werknemer en werkgever starten samen een re-integratieproces. Een re-integratieproces duurt maximaal 104 weken en bestaat uit de volgende stappen.

1. De probleemanalyse

Maximaal zes weken na de ziekmelding, vindt er een gesprek plaats tussen de medewerker en bedrijfsarts of arbodienst. Tijdens dit gesprek wordt de medische situatie besproken. Er wordt achterhaald welke werkzaamheden verricht kunnen worden door de werknemer. Ook wordt vastgesteld of de werknemer uiteindelijk in staat zal zijn om de huidige functie weer volledig in te vullen. 

2. Plan van Aanpak

Op basis van de probleemanalyse, maken de werknemer en werkgever een plan van aanpak voor herstel en re-integratie. Dit gebeurt uiterlijk in de 8e week. 

Wanneer de werknemer niet meer kan terugkeren in de huidige functie, dient er gezocht te worden naar passend werk binnen het huidige bedrijf. Dit wordt re-integratie 1e spoor genoemd.

Wanneer er binnen het bedrijf geen passend werk is, start een re-integratieproces 2e spoor. Hierbij wordt er gezocht naar passend werk bij een nieuwe werkgever. Tijdens het werken bij de nieuwe werkgever blijft de arbeidsovereenkomst tussen werknemer en werkgever doorlopen.

3. Voortgangsgesprekken met werkgever

Tijdens het re-integratieproces moeten de werknemer en werkgever het onderling contact behouden. Minimaal één keer in de zes weken dient er een voortgangsgesprek plaats te vinden. Alle afspraken tussen de werknemer en werkgever dienen terug te komen in het re-integratiedossier. 

4. Evaluatie 

Na 1 jaar kijken de werknemer en werkgever naar het verloop van het re-integratieproces. Dit noemen we de eerstejaars evaluatie. Tijdens de evaluatie wordt het re-integratiedoel voor het tweede jaar vastgesteld. Hierbij is het belangrijk vast te stellen of de werknemer kan terugkeren:

 • In de huidige functie;
 • In een andere functie binnen het bedrijf (eerste spoor);
 • In een andere functie buiten het bedrijf (tweede spoor).
5. Eindevaluatie & re-integratieverslag 

In de 91ste week van ziekte wordt er door de werkgever een eindevaluatie gemaakt. De eindevaluatie is onderdeel van het re-integratieverslag. Dit verslag heeft de werknemer nodig om een WIA-uitkering te kunnen aanvragen. 

Wat is het voordeel van een loopbaancoach?

Een loopbaancoach kan tijdens een tweede spoortraject van groot voordeel zijn voor de werkgever en werknemer. Een loopbaancoach motiveert een werknemer en vergroot zijn of haar zelfredzaamheid tijdens het re-integratieproces. Door het aanleren van nieuwe sollicitatietechnieken en veel aandacht te investeren in het toekomstperspectief van de werknemer, worden nieuwe doelen gecreëerd en behaald!

ADXpert biedt de werknemer de begeleiding die hij/zij in deze fase nodig heeft. 

Succesvol verstuurd

We nemen zo snel mogelijk contact met je op.

Advies nodig bij een re-integratieproces?

Bel ons op 085 27 33 409 of laat u terugbellen