Kennisbank

Als arbeidskundig expertisecentrum is het op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen enorm belangrijk.

We willen die kennis graag gebruiken om u en uw organisatie te helpen. Om die reden delen wij onze kennis en ervaring.

Kennisbank

Psychologische veiligheid; ben je dan altijd aardig voor elkaar?

Net als bij veel anderen was mijn eerste associatie met het begrip psychologische veiligheid niet correct. Er wordt nogal eens gedacht dat dit in de werkomgeving betekent dat je altijd aardig bent naar elkaar. Dit is een misvatting die ik graag uit de wereld help met dit artikel. Het belang van psychosociale veiligheid wordt vaak onderschat, het gaat verder dan oppervlakkige vriendelijkheid.

Psychologische veiligheid betekent niet dat je het altijd met elkaar eens bent of aardig bent voor elkaar. Sterker nog, dat gedrag zou wel eens het tegenovergestelde effect kunnen geven. Een psychologisch veilige omgeving heeft een aantal kenmerken die haaks staan op aardig doen.

Als je een psychologisch veilige werkomgeving wilt creëren is het van belang dat medewerkers zich durven uitspreken en -de soms ook pijnlijke- vragen durven stellen. In plaats van alleen maar lovend over elkaar te spreken moeten ze juist (op inhoud) met elkaar durven te discussiëren. Dat lijkt tegenstrijdig, maar discussie en verschil van inzicht zijn een belangrijke kans om te leren en te verbeteren. Iets wat bijdraagt aan het succes van het team of de organisatie.

Een ander voorbeeld is conflicten. Psychologische veiligheid is niet hetzelfde als een conflictloze werkvloer. Ik ben er van overtuigd dat onenigheden in elke organisatie voorkomen. Als de sfeer veilig is, stelt dit medewerkers in staat om de meningsverschillen te bespreken en lering te trekken uit de verschillende standpunten. Dit komt het team of de organisatie alleen maar ten goede.

Dus, hoewel onderlinge vriendelijkheid, collegialiteit en een goede sfeer belangrijk en prettig zijn, gaat psychologische veiligheid veel verder. En een cultuur van aardig doen kan zelfs een risico vormen.

Wil je meer weten over het bevorderen van psychosociale veiligheid in de werkomgeving? Neem dan deel aan het aankomende symposium over psychosociale veiligheid. Klik op onderstaande link voor meer informatie en registratie.

Aanmelden symposium