Kennisbank

Als arbeidskundig expertisecentrum is het op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen enorm belangrijk.

We willen die kennis graag gebruiken om u en uw organisatie te helpen. Om die reden delen wij onze kennis en ervaring.

Kennisbank

Prinsjesdag 2021 | Wat betekent Prinsjesdag voor Arbo?

4W5A0751

Het demissionaire kabinet wil een aantal maatregelen nemen volgend jaar op het gebied van gezond werken. Het gaat over thuiswerken, gevaarlijke stoffen, coronabestrijding en de Arbovisie.

Allereerst het thuiswerken. Er is 5 miljoen beschikbaar om thuiswerken te bevorderen. De focus ligt op het terugdringen van burn-out klachten en meer vitaliteit.

Ten tweede komen er verbeteringen rondom het werken met gevaarlijke stoffen. Er komt een tegemoetkomingsregeling voor slachtoffers met ernstige beroepsziekten. Verder komen er verbeteringen voor het asbeststelsel en worden de Aanvullende Risico-Inventarisatie en -Evaluatie herzien.

Er wordt in 2022 2,1 miljard euro in coronabestrijding geïnvesteerd. Zoals het vaccinatieprogramma en het versterken van de testcapaciteit bij GGD ’s. Tot slot komt er een nieuwe lange termijnvisie op het arbobeleid in 2022. Dan wordt de Arbovisie 2040 vastgesteld. Hierin komen onderwerpen als preventie en het verbeteren van de arbeidsgerelateerde zorg naar voren. De Arbovisie wordt na advies van de SER vastgesteld.