Kennisbank

Als arbeidskundig expertisecentrum is het op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen enorm belangrijk.

We willen die kennis graag gebruiken om u en uw organisatie te helpen. Om die reden delen wij onze kennis en ervaring.

Kennisbank

Prinsjesdag 2021 | Thuiswerkvergoeding

4w5a0449-min_5_20210112_205254

Per 1 januari 2022 komt er een vrijstelling voor de thuiswerkvergoeding, omdat veel werknemers deels of zelfs helemaal thuis blijven werken. Deze vrijstelling betekent dat een werkgever aan een werknemer een onbelaste vergoeding voor thuiswerken kan geven. Dit mag tot een maximaal bedrag van €2 per dag. Dat bedrag is gebaseerd op een inschatting van de gemaakte kosten op een dag thuis, zoals koffie, gas en licht.

Als een werkgever ervoor kiest om werknemers meer vergoeding te geven voor het thuiswerken, is alles boven de vrijgestelde €2 wel belastbaar. Hoe het precies zit, leggen we uit met wat rekenvoorbeelden.

Voorbeeld 1

Werknemer Jan werkt vijf dagen per week, waarvan drie dagen op kantoor. De andere twee dagen werkt hij thuis. Zijn thuiswerkvergoeding is €2. Omdat hij 2 van de 5 dagen thuiswerkt, ontvangt hij alleen over die dagen thuiswerkvergoeding. Er wordt uitgegaan van 214 dagen in het jaar. Hiervan nemen we 2/5 (alleen de thuiswerkdagen) en dit vermenigvuldigen we met €2. Dat betekent dat Jan een jaarlijks bedrag ontvangt van €172. Per maand ontvangt hij dan ongeveer €14.

Voorbeeld 2

Jet werkt vier dagen per week, waarvan twee dagen thuis. Dit is geen wezenlijk verschil met de situatie van Jan. De berekening blijft hetzelfde omdat het aantal thuiswerkdagen gelijk blijft: twee. Ook zij ontvangt uiteindelijk ongeveer €14 per maand.

Voorbeeld 3

Anton werkt drie dagen per week, waarvan één dag thuis. Hij ontvangt dus over 1/5 deel van 214 dagen thuiswerkkostenvergoeding. Dat zijn 43 dagen. De vergoeding bedraagt €2 en dus ontvangt hij jaarlijks €86. Maandelijks krijgt hij €7 uitgekeerd als thuiswerkvergoeding.

Uiteindelijk is de berekening op zichzelf niet erg ingewikkeld. Let er wel op dat het vanaf 1 januari 2022 ingaat en dat er dus maar een maximaal bedrag onbelast kan blijven. Wanneer dat bedrag overschreden wordt, dient dus wel gewoon belasting betaald te worden!