Kennisbank

Als arbeidskundig expertisecentrum is het op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen enorm belangrijk.

We willen die kennis graag gebruiken om u en uw organisatie te helpen. Om die reden delen wij onze kennis en ervaring.

Kennisbank

Prinsjesdag 2021 | Nieuw werkbeleid

4W5A6034-min

Op Prinsjesdag kondigde het demissionaire kabinet nieuwe veranderingen aan op het gebied van gezond werken. Een aantal belangrijke maatregelen worden op een rijtje gezet.

Het meerjarenprogramma Risico-Inventarisatie & Evaluatie wordt geëvalueerd. Het kabinet gaat kijken of aanvullende maatregelen nodig zijn om de naleving te verbeteren. Verder zal De Inspectie SZW haar naam per 1 januari veranderen in Nederlandse Arbeidsinspectie.

Vanaf 1 maart 2022 kunnen werkenden en werkzoekenden een STAP-budget ontvangen van maximaal 1.000 euro. Dit is voor scholing en ontwikkeling. Deze subsidie kan gebruikt worden voor een sterkere positie op de arbeidsmarkt.

Tot slot betalen kleine werkgevers vanaf 1 januari 2022 een lagere arbeidsongeschiktheidsfondspremie dan grote werkgevers. Daardoor is de loondoorbetalingsplicht bij ziekte van personeel minder zwaar.