Kennisbank

Als arbeidskundig expertisecentrum is het op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen enorm belangrijk.

We willen die kennis graag gebruiken om u en uw organisatie te helpen. Om die reden delen wij onze kennis en ervaring.

Kennisbank

Ontslaan of toch doorgaan?

4w5a0797-min_12_20210112_205206

Stel, je hebt als bedrijf financiële nood. Dan lijkt het ontslaan van personeel vaak de enige oplossing, maar vaak worden de alternatieven hiervoor over het hoofd gezien. Denk bijvoorbeeld aan een omscholing, een vertrekregeling en vervroegd pensioen. Er zijn een aantal alternatieven die je, als werkgever, zeker moet overwegen voordat je naar het UWV of de kantonrechter stapt.

1. Bekijk het ziekteverzuim

Is je ziekteverzuim hoog? Probeer dan je ziekteverzuim onder de 5 procent te brengen door bijvoorbeeld de werkbegeleiding en werkomstandigheden te verbeteren. Als er werknemers zijn die al langer dan twee jaar arbeidsongeschikt zijn, dan kun je voor deze werknemers een ontslagvergunning aanvragen bij het UWV.

2. Vertrekregeling

Een alternatief voor ontslag wat je veel in de praktijk ziet is de vertrekregeling. Je komt hierbij samen met je medewerker tot een overeenkomst om uit elkaar te gaan, waardoor je niet langs de rechter of het UWV moet.

Deze overeenkomst wordt de vaststellingsovereenkomst genoemd, of ook wel de beëindigingsovereenkomst. Hierdoor ben je beiden niet gebonden aan de opzegtermijn, de ontslaggronden en wettelijke ontslagvergoedingen, maar werknemers zijn niet verplicht akkoord te gaan met de vertrekregeling. Je moet, als werkgever de regeling aantrekkelijk maken. Dit zijn enkele voorbeelden:

- De werknemers een coach aanbieden die hen naar een nieuwe baan zal begeleiden.

- Een vrijstelling van werk aanbieden voor een periode.

- De werknemer zal het recht op een WW-uitkering behouden. (Neem dit op in de VSO.)

- Door aan de werknemer uit te leggen dat een juridisch ontslagproces voorkomen kosten bespaard voor beide partijen.

3. Om- en bijscholing

Stel, je hebt als werkgever te veel werknemers voor dezelfde functie, maar je hebt al deze werknemers wel nodig voor andere werkzaamheden. Dan zou je kunnen kijken naar omscholing van een aantal van deze werknemers, zodat ze niet ontslagen hoeven te worden en een andere functie binnen uw bedrijf kunnen vervullen. Voor deze omscholing is ook een gratis aanbod, zoals bij Google’s Digitale Werkplaats en Coursera en vaak hebben jouw eigen medewerkers ook meer dan genoeg kennis in huis om een collega om te scholen.

4. Uitbesteed werk binnen het bedrijf halen

Vaak worden werkzaamheden als marketing, administratie en logistiek uitbesteedt aan andere bedrijven. Als deze contracten aflopen kan je er als werkgever voor kiezen deze werkzaamheden weer aan eigen werknemers te geven. Hierbij kan het ook handig zijn om bij- of om te scholen.

5. Vervroegd of deels met pensioen

Alle werknemers die dichtbij de pensioenleeftijd zitten, kunnen misschien met een stimuleringsregeling vervroegd of deels met pensioen, maar de RVU-regeling zorgt ervoor dat het fiscaal onaantrekkelijk is voor een werkgever om dit te doen. Dit komt omdat de overheid niet wil stimuleren dat mensen eerder met pensioen gaan, maar per 2021 zal er een tijdelijke versoepeling van de RVU zijn, waardoor het toch wel aantrekkelijk kan zijn. De beste aanpak om te kijken of deze optie aantrekkelijk voor je is, is om dit door een boekhouder te laten berekenen.

6. Extra optie door de coronacrisis

Door de coronacrisis kan nu ook de NOW-regeling worden aangevraagd. Dit subsidieert een deel van de kosten van je personeel. Dit is wel afhankelijk van je omzetdaling. De aanvraag voor de NOW-regeling kan je het beste met een adviseur of boekhouder doen.